vladislav jasiok,photography
fine art prints
computer graphic
reportage photography
archiv
site map
contact
home
Jak se vám To líbí?
hra divadelní
©Vladislav Jasiok

Tuto divadelní hru jsem psal v poněkud hektické době. Začal jsem v létě roku 1996 a v podstatě jsem byl hotový za dva a půl měsíce. Pak už následovalo jen vylepšování textu, které s přestávkami a v při- měřené míře trvá do dnes. Samozřejmě když je chuť se do něčeho takového pustit. Bylo to období, ve kterém jsem pracoval na dvou věcech najednou; psal jsem ve verších „ Jak se vám To líbí?“ a zároveň povídky do souboru "Příběhy z lepší a horší společnosti". Divadelní hru jsem dával na papír ještě ručně a pamatuji si, že propisovačka v mé ruce lehoučce klouzala a text vznikal jakoby náhodou. Nekalkuloval jsem, moc nepřemýšlel a vše nechal na svém podvědomí, ze kterého naštěstí ukapávaly nápady jako z nasáklé houby, a to i bez násilnického ždímání. Bohužel dodnes se našel odvážlivec či odvážlivci, kteří by text zdramatizovali. Asi jsem se o to málo snažil.

obsazení 
Archanděl Gabriel 
Marína  /majitelka pohřební
Žirandela /anděl     
Orandela  /anděl 
Melíšek  /zaměstnanec pohřební služby 
Eman  /zaměstnanec pohřební služby 
Magdaléna Karmilánová  /uklízečka 
Pán Bůh 
Vída  /důchodce 
Karel Hope  /důchodce 
Karlička Wintrová   /studentka 
MUDr. Léda 
Maska č.1 /nebeský dráb 
Maska č.2 /nebeský dráb

 

Pohřební ústav paní Maríny

 

prostory

 pohřebního

ústavu        

Uklízečka Karmilánová      Dyť já tady taky nemusím být!

                                            Za tu almužnu!

                                            No, co by tomu řekli lidi,

                                            uklízet to, co zbude po rakvích?

                                            Utírat prach. Chodit po svačinkách.

                                            Venčit psa!

 

                                            No lidi! No tak, nestyďte se!

                                            Kupte!

                                            Kytice! Věnce!

                                            Jsou jen jednou použité.

                                            Hm, …nejste snad z Nemanic?

                                            Věřte: vede jen jedna cesta do nebe.

                                            A takový krásný funus tady byl,

                                            a kolik slz, - těžko vypovědět.

                                            Tady ležel… takový fešák to byl,

                                            ještě před týdnem.

                                            Eh, měl smůlu: z okna vypad,

                                            když manžel z Afriky se vrátil

                                            v termínu předčasném.

 

                                            A ten druhý?

                                            …celý život kopal uhlí.

                                            Celý život nezastonal. Z hald zbudoval velehory.

                                            A pak jednou, v slabé chvíli,

                                            vzal do ruky místo flašky -

                                            - volant.

 

                                            Ó, krásné to byly pohřby - krásné.

                                            Však od té chvíle - smutno, teskně.

                                            Vidíte ty holé stěny?

                                            Prázdné rakve!

                                            Jako by Pán Bůh neměl srdce.

                                            Nebo, … že by

                                            …v zdravotnictví zvedli gáže!

                                            Je to smutné.

                                            Už se tady skoro bojím.

                                            Už tu straší

                                            jen živé tváře.

 

Paní Marína                        Karmilánová! Karmilánová!

odvedle z kanceláře           Sakra, kdo viděl tu babu?

 

Karmilánová                       No, že by šéfce došla šťáva v Evrotelu?

 

Telefon                                Tap, top, tip, … top.

 

Karmilánová                       Ano, odpojeno.

                                            No, radši pudu.

                                            Né že bych nechtěla dělat.

                                            Však za málo peněz

vleze si do                             má moje linka obsazeno

prázdné rakve                                            .

 

Paní Marína                        Magdalénko!

vejde s Melíškem                Paní Karmilánová!

do místnosti                         Kde jste?

                                            Melíšku, neviděl jste někde Magdu,

                                            to dřevo?

 

Melíšek                               Paní, to je vyloučeno.

                                            Celý den čučím z okna.

                                            A proč bych měl hlídat -

                                            - Magda a lénu?

                                            Třeba už odletěla.

 

Paní Marína                        Hm, ... a kam?

 

Melíšek                               No, jen se koukněte.

                                            Tam za rohem přece bývá její koště.

                                            A třeba asi už letí po balistické dráze.

                                            Nebo že by ji strategické síly

                                            nad Aljaškou sestřelily?

 

Paní Marína                        No, vy jste ale vtipný, pane Melíšek!

 

Melíšek                               Jó, vtipný!

                                            Tak se podívejte

                                             na ty stopy v stropu!

                                            Černá propast a je cítit síra.

 

Paní Marína                        Nechte toho.

                                            Nemusíte připomínat, že k nám teče.

 

Melíšek                               No, nebožtík má k nebi blíže, že!

                                            Není nad přání zákazníka…

 

Paní Marína                        I kuš, ehm - co jste říkal?

 

Melíšek                               No,… jen jestli bude příští tejden gáže.

 

Paní Marína                        Vy se ptáte?!

                                            Myslíte, že je to snadné,

                                            sehnat pohřeb tam,

                                            kde řádí černá ruka konkurence?

                                            Pane Bože!

                                            Další takový, co nehrábl rukou.

                                            To mám z okna skočit?

 

Melíšek                               Víte paní, mám doma tři hladové krky:

                                            ženu, ó Bože! a dvě dcery.

                                            To si mám - já - smyčku na krk dát?

                                            Mějte slitování.

                                            Já se domů bez peněz

                                            jen v truhle mohu vrátit.

 

Paní Marina                        No co, není mrtvých.

                                           Tak až budou,

                                            pak budou i many.

 

Melíšek                               Do pátku?

 

Paní Marína                        To nemyslíte vážně?!

 

Melíšek                               Ztratím se jak pára!

 

Paní Marína                        Opravdu?

 

Melíšek                               Co by za mne dala konkurence.

                                            Však ji znáte!…

 

Paní Marína                        Melíšku, to nemyslíte vážně?

                                            Ukliďte radši tu prázdnou rakev!

                                            Čert aby to vzal!

                                            Však víte, co máte udělat.

                                            A kdyby se někdo ptal:

odejde                                 šla jsem do kanceláře.

 

Melíšek                               Ukliď tu rakev. Udělej to a to.

                                            Béé!…

                                            A kde vlastně je ten náš uklízecí zázrak?

                                            Celý den není vidět,

odklopí špatně                     asi už zas leží naznak.

nasazené víko

uvidí Karmilánovou

v rakvi                                Fuj, to jsem se lek!

 

Karmilánová                       Jo, Melíšek, ňák si změk.

 

Melíšek                               Fuj! Už jsem si myslel, že máme kšeft,

                                            a zatím!…

 

Karmilánová                       Víš co, neotravuj.

                                            Já si tady relaxuji.

                                            Tady v klidu nabírám sílu.

 

Melíšek                               Jó?

                                            Já to pak vydesinfikuju.

                                            To aby mrtvý od tebe, konec konců,

                                            něco nechyt,… že?

 

Karmilánová                       No, to bylo směšné.

                                            Melíšku, neotravuj a nech mne spát. 

 

Melíšek                               S radostí, má lady.

  tu píšu:

 Karmilánovou                    Probudit po roce 2050.

přiklopí a vstoupí   :             Á, Eman!

Eman                                    Cos tam vzadu ztratil rakev?

                                            Vidět tě není, ale slyšet je.

                                            Že ty ses chtěl stát zasloužilým pracovníkem

                                            dostat řád jak nějaký neřád,

                                            a pak pláchnout od řemesla,

                                            v Kladně koupit huť

                                            a stát se továrníkem?

 

Eman                                  Ale to hřebíky měly měkká těla.

 

Melíšek                               Neříkej, že těch osm hřebů

                                            trvalo ti zabít

                                            tak dlouhou dobu?

 

Eman                                  Sedm bylo bez problémů.

 

Melíšek                               A co bránilo ti skončit?

                                            Snad ne - vis maior?

                                            Či snad bezpohlavnost vlastních rukou?

                                            Tak ukaž!

 

Eman                                  Co?

 

Melíšek                               No přece ruce!…

                                            Já to říkal: Obě jsou úplně stejné,

                                            levá jak pravá -

                                            - a ta levá, jak kdyby se rozvětvila.

 

Eman                                  Jaký major?

                                            A jak stejné?

                                            Suk přece ohnul celou piksli hřebů.

                                            Kladivo bylo těžké.

                                            Tvrdé dřevo.

 

Melíšek                               Jak by to vypadalo, kdyby to trvalo

                                            jen chvíli, že?

                                            Ještě, že tě mám, Emanueli.

                                            Ty jsi naše zlato.

 

Eman                                  Já vím, svačinku ti vždycky nabízím.

 

Melíšek                               To je pravda.

                                            Jsi hodný.

                                            Tak buď tak hodný a zpět zas ohni

                                            tu piksli hřebů!

                                            Zpět, zpět,…Emanueli, zpět!

 

Eman                                  Co?

 

Melíšek                               Asi jsem se ve slovíčku splet.

                                            Né tu piksli,

                                            ale ten metrák hřebů.

 

Eman                                  No, tak já už jdu. A víš, do hřebíků

                                            jako když střelí.

 

Melíšek                               No, to rád slyším. Tak se snaž.

                                            Jo, a abych nezapomněl, šéfka vzkazuje:

                                            Máš vzít tu rakev do lednice.

                                            A tiše, říkala, že spí. Pšššš!…

 

Eman                                  Pšššš!…

                                            Jo, a já se nezblázním!…

                                            Od rána jsem v jednom kole.

 

Melíšek                               Tiše! Spí.

 

Eman                                  No, dobře,

                                            …ale to je dnes naposled!…

 

Melíšek                               Tak už jdi.

 

Eman                                  No, já už jdu.

 

Melíšek                               A hlavně!…

 

Eman                                   Já vím: spí.

Eman odváží

Karmilánovou 

v zavřené rakvi                  Pšššš!…

 

Melíšek                               Pšššš!…

                                            Spi, andílku, spi.

                                            Není špatné, když si člověk občas

                                            radost udělá.

                                            Tak hezké sny - my darling.

                                            Auf widerzen! -

                                            - nejlépe v pondělí.

                                            Pššš!…

odejdou

 

Paní Marína                        Ticho a klid… jako v hrobě.

vejde do místnosti               Kam se všichni vypařili?

                                            Nikdo nikde,

                                            … až je mi tu úzko.

                                            Vždyť ani Emana není slyšet…

                                            a Melíška, jak by smet.

                                            Ani Karmilánová nezakdáká…

                                            To je ticho.

                                            Že by stávka?

                                            Ale to snad ne!

                                            I když, co si budu namlouvat,

                                            dnes není nic nemožné,

                                            a stávkuje i ten,

                                            co se běžně fláká.

 

                                            Ale, to ne…

                                            Ti by i pracovali…

                                            Ale není klientely.

                                            A ti, co by přišli,

                                            jsou za úplatu jinam doporučeni.

                                            Bože! - tak to na té zemi chodí,

                                            úplatky, to je to, co světem kroutí.

                                            A kdo na ně nemá, hm,… končí v břiše druhých…

                                            A co na tom, že jim pak smrdí z huby.

 

                                            Tak,… copak udělali?

                                            Melíšek? Ten proseděl díru v židli.

                                            A Karmilánová? Ta tady dohnala jen to,

                                            co tak hrubě večer

                                            se svým mužem zanedbala.

                                            No, a Eman: ten dnes sice cosi dělal, -

                                            - a bylo ho slyšet.

                                            Však v důsledku jen to,

                                            jako by přehazoval,

                                            z kupky na kupku,

                                            přebytečný písek.

                                            Ten chlap je tu i zadarmo drahý!…

                                            Pane Bože, co mám dělat?

                                            Poraď…

                                            Nenech utopit mě v dluzích.

                                            Auva!

                                            Na něco jsem šlápla.

                                            Co to tu ze země trčí?

                                            Snad ne hřebík?

                                            Člověk aby měl všude oči.

                                            To snad ani není pravda!

                                            Je to hrozné, co se to tady děje.

                                            Vše se mi bortí a padá…

                                            A i ta díra v botě čemusi svědčí.

                                            Pane Bože, že ta smůla nechodívá sama!…

                                            A já,… co já!…

                                            Jsem jak nosič vody,

                                            co s dírou ve dnu,

                                            spěchá do neznáma.

                                            Bože!… a co mám udělat?

                                            A co špatného jsem udělala?

                                            Zajdu do kostela…

                                            Pomodlím se, kleknu na kolena…

                                            A jen ozvěnou se mi mé prosby vrací.

                                            Jako by tam někde…

                                            Tam někde nebyl nikdo.

                                            Jako bych dula do vyschlé vrby.

                                            Ty mne nemáš rád?…

                                            A co když neslyšíš?…

                                            Můžeš být i starší - nechci tě urazit -

                                            - no, hluchý…

                                            Ale všude vedou - telefony…

                                            Telefony… - telefon!

                                            To je nápad!

                                            Karmilánová!

                                            Kam se zas poděl ten telefonní seznam?

                                            Když ho hledám, tak nikdy není k mání.

                                            Že zase uklízela, - baba jedna?…

                                            Nechápu, proč nepochopí,

                                            že soukromý nepořádek má svůj řád,

                                            že je jak otisk ruky:

                                            přehledný pro toho,

                                            co jej udělal.

                                            Že zas uklízela z nudy?…

                                            Jednou někam strčí nos

                                            a nezbudou jí ani uši.

                                            Tak, tady ne…

                                            Ne…, ne.

 

                                            Snad v něm bude to, co hledám…

                                            Ale, tady je!

                                            A najdu Pána Boha office.

                                            A kdepak?…

                                            Jsou to snad služby?

                                            Nebo je veden pod veřejnoprávní institucí?

                                            Á, tady je jakási továrna na sny!

 

                                            Je to stránek kopec…

                                            Á, Pán Bůh!

                                            No, podívejme:

                                            Soukromá firma v službách univerza.

 

                                            No, asi to bude On…

                                            Číslo je řádně dlouhé,

                                            … je jak účet za telefon…

 

Telefon                                Tap, tep,… top.

/obsazeno/                           Tu, tu,… tu.

 

Paní Marína                        Tak ještě jednou.

 

Telefon                                Tap, tep,… top.

/obsazeno/                           Tu, tu,… tu.

 

Paní Marína                        To snad!…

 

Telefon                                Tu, tu…


 

Nebeský úřad

 

 

 

Telefon                                Blllm, blllm, ...blllm ...!

 

Archanděl Gabriel               Žirandelo! Kde jsi!?

sedí v dispečinku,                 Kde zas vězí to trdlo jedno?

sleduje obrazovku                 No, už to beru,… jen se nezblázněte!

 

                                            No, …ano, tady nebe!…

 

přijde Žirandela                  Žirandelo, konečně, podej mi tu manu, 

                                            … a vychlazenou!

                                            Kdože je na konci drátu?

                                            Ne, neříkejte nic,… a že se nespletu,

                                            když teď řeknu jedno jméno. Ano,

                                            paní Wintrová,… že jsem uhád?

                                            To víte, my tady víme všechno.

                                            My prostě,… ano?

                                            Žirandelo, pozvedni mi křeslo!…

                                            Ano!

                                            Ale tak ne! Zvedni to opěradlo,

                                            ty trdlo nejapné!

 

Žirandela                            Ale šéfe, cosi se zaseklo,

                                            … ten mechanismus nefunguje!

 

Archanděl Gabriel              Dělej a neodmlouvej!

                                            Paní, to vám nepatřilo,… omlouvám se.

                                            My tady máme jednu levorukou sílu…

                                            No, a najednou to jde, že!

                                            A jaký vy to máte za problém?

                                            Žirandelo, už to konečně dodělej!

                                            Já už vím!…

 

Žirandela                            Šéfe, nevrťte se!

 

Archanděl Gabriel              Ano,… že vy voláte kvůli dceři?

                                            A přepni mi tu televizi,

                                            ten Hamlet je nudný.

                                            Víš,… chybí mu ty správné…

                                            Ano,… dcerka vám chřadne?…

 

Žirandela                            Šéfe, chcete zimní sporty

                                            a nebo ten mítink v atletice?

 

Archanděl Gabriel              Paní, už jste byla v chrámu Páně?…

nechá si pustit                     Ne, dej tam ta prostná. Ano,… to je ono!

v televizi porno                    Ano, ano,… já vím.

                                            Paní, ale to je těžké…

                                            Není to krása?…

                                            Vím, ale věřte…

                                            Žirandelo, podej mi ten seznam!

 

Žirandela                            Ano, pane.

 

Archanděl Gabriel              Ano, ano, - Karlička Wintrová…

                                            Tak, co tu máme:… do roka, že zemře;

                                            osmnáct let a ještě hřích žádný…

                                            a jestli to prý vydrží, asi skončí u nás,

                                            ve věčné blaženosti…

                                            Ano paní, na chvíli nás přerušili.

                                            To víte, ty linky.

                                            Ano,… to víte, že má naději.

                                            Žirandelo!

 

Žirandela                            Ano, pane!

 

Archanděl Gabriel              Ano, paní, já vím…

                                            Ne, nemám děti.

                                            Žirandelo, ten seznam!…

 

Žirandela                            Ten, co vypadá jak Kniha přání a stížností?

 

Archanděl Gabriel              Ano, přesně ten. Možná, že ještě nejsi ztracený.

 

Žirandela                            A co s ním?

 

Archanděl Gabriel              To je Kniha života a smrti, - rozumíš?

 

Žirandela                            Jsou tam jména a pak data.

 

Archanděl Gabriel              Správně: je vidět, že zrak máš nad jestřába.

                                            Tak si piš: ty údaje se nemění!…

 

Žirandela                            Nikdy?

 

Archanděl Gabriel              Zapiš si to za uši!

 

Žirandela                            Opravdu, nikdy?

 

Archanděl Gabriel              Nikdy!

                                            I když,… za určitých okolností…

                                            Rozumíš!?

 

Žirandela                            Ano.

 

Archanděl Gabriel              Co ty o tom víš?

                                            Jsi tak mladý, abys tomu rozuměl.

                                            Tak si nech své chytré řeči!

                                            Ano, paní,… já také děkuji.

                                            Sbohem!

                                            Žirandelo, tak kdo tam dole zvítězil?

 

Žirandela                            Zatím je to nerozhodně.

 

Archanděl Gabriel              Já bych vsadil na tu ženskou:

                                            určitě zase skončí nahoře.

                                            Vsaď se!…

 

Žirandela                            Ale pane, já se nikdy nesázím.

 

Archanděl Gabriel              To je chyba: i tak o moc přicházíš.

                                            Byl by sis šplhnul.

 

Žirandela                            Ale pane, proč bych se měl sázet?

 

Archanděl Gabriel              Co se ptáš, vsaď se!

 

Žirandela                            Nevsadím, když vím, že to mám předem prohrané.

 

Archanděl Gabriel              A ty chceš patřit do Ráje?

                                            Být jednou jedním z nadřízených?

                                            Tak tomu já nerozumím…

                                            Vem metlu a zameť to tu! Otrávil jsi mne.

 

Žirandela                            Ano, pane!

 

Telefon                                Blll, blllm…  blllm!

 

Archanděl Gabriel              Tak, kdo to zas otravuje?

                                            Á, pan Glajza, zase chce svůj ráj!

                                            Tak, co uděláme, milý Žirandelo?

                                            ... No, necháme ho chvíli čekat,

                                            ať si nemyslí, - co… že je jediný,

                                            co by si rád u nás dobře udělal?

 

Žirandela                            Ano pane, poslouchám.

 

Archanděl Gabriel              Trdlo jedno: co bys tomu řekl, kdyby někdo

                                            po nás nebe chtěl?

 

Žirandela                            Asi bych se zeptal: co proto již udělal?

 

Archanděl Gabriel              Skoro správně.

                                            Však je v tom malý omyl:

                                            nebe na pár okamžiků není ráj.

 

Žirandela                            Ano?

 

Archanděl Gabriel              Správně!

                                            Tak, co bys udělal?

 

Žirandela                            Ano.

 

Archanděl Gabriel              Jaké ano!

                                            Odpovídá se snad celou větou;

                                            to tě neučili?

 

Žirandela                            Ano pane, já bych mu to rozmlouval.

 

Archanděl Gabriel              Špatně! Jak jsi na to přišel?

                                            Že ty si na hodině chyběl?

                                            Víš, co bys měl udělat?

                                            … řekl bys mu vše, co chce slyšet.

                                            Měl bys už vědět, že člověk to má rád.

 

Žirandela                            Ano, …já jen…

 

Archanděl Gabriel              Například pan Glajda,

                                            co má ženu krásnou… no,

                                            …jak obrázek od Rembrandta.

                                            A dům má jako hrad a šťastné děti…

                                            A co uděláme, když nám zavolá?

 

Žirandela                            Ano.

 

Archanděl Gabriel              Správně! - vyhovíme!

                                            Však nenecháme ho jen tak v klidu.

                                            Je dobré udělat občas lidem v peněžence díru.

                                            A budeme zlí, krutí, no, - až hnusní, odporní,

                                            nemilí, odpudiví, až degustující! …

                                            Nechť mi Pánbůh promine.

                                            Na takové je přísnosti třeba:

                                            zaplatí 132 korun v minutě.

 

Žirandela                            Ano pane; mám už ten telefon zvednout?

 

Archanděl Gabriel              Ovšem! Doufám, že má tučné konto.

                                            Protože co?… Pustíme mu řádně žilou.

                                            Ať ví, že se na slast musí hodně dělat.

                                            A už jdi! - nech mne samotného.

 

Žirandela                            Odcházím, můj pane.

 

Archanděl Gabriel              Je to nudné a vždy mě to irituje;

                                            … že zas koktat budu? Jak je to nechutné.

                                            Tak padej!

                                            A ať už tě tu nevidím!

                                            Ztrať se v nekonečnu!

 

Žirandela                            Už běžím!

 

Archanděl Gabriel              Tak ahoj, jsem Gabriela!…

                                            A ty?… Ó ano, to je krásné jméno…

                                            Ano… vzrušuje mě tvůj hlas.

                                            Cítím, že je dokonalý…

                                            Už jsem změkl-a, stačilo slyšet

                                            jen tvé iniciály… Mlč, a budu ti vyprávět…

                                            Ddost, a teď zapnu automluvu.

                                            Jjinak bych tu musel zblbnout

                                            během několika okamžiků…

 

Telefon                                Blllm, blllm… blllm.

 

Archanděl Gabriel              Kdo to sem zas volá, kristepane!

                                            Aaano, ano, Pán Bůh? - ne - v zastoupení…

                                            Ne, šéf už tady přes tisíc let nebyl…

                                            Stáčí-li to ode mne?…

                                            Že vy jste paní Marína, náš dodavatel duší?…

                                            nno, já to tušil.

                                            Nezlobte se paní, ale naposled,

                                            jak můj šéf o vás slyšel, prásknul dveřmi…,

                                            Že jsem drzý?

                                            No proč?… Ppromiňte, ale on je vševědoucí.

                                            Já jen malé kolečko v jeho božské spravedlnosti.

                                            No, co se ss tím dá dělat?

                                            Inu paní, zkuste zajít do kostela.

                                            Zkusila a nic!

                                            Piju-li? Vy mne pokoušíte!

                                            Občas, trochu many.

 

Pán Bůh                              Já s tebou, Gabrieli!

vstoupí s andělem               Můžeš mi prozradit, s kým to mluvíš?

Orandelou                            Proč se ptám? Vždyť to vím.

                                            No, teď nevím, jak bych měl oslovit tu ženu.

                                            Co bys mi poradil ty, Gabrieli?

 

Archanděl Gabriel              Babu?…

 

Pán Bůh                              Ale Gabrieli, třikrát Zdrávas!…

                                            A stokrát napsat slovo - babu!

                                            A za trest: koktat budeš do pondělí. Tak!

 

Archanděl Gabriel              Ale Pane!… Vy s Vámi, můj Pane!

 

Pán Bůh                              Vím, co chceš říci: věs však, že moc má vždycky

                                            pravdu. A to nevíš, že čím větší, tím že 

                                            i ta pravda je nafouklejší?

                                            Archanděli, pošlu tě mezi lidi,… uvidíš,

                                            … poznat trochu strachu.

 

Archanděl Gabriel              Ppane, netrap mne.

                                            Mmyslíte, že je to rozumné?

 

Pán Bůh                              Pproč ne? Asi už taky blbnu.

                                            Pošlu tě na zkušenou.

 

Archanděl Gabriel              AAAle Pane!…

 

Pán Bůh                              Nepros, už je rozhodnuto.

                                            Vše další už je zbytečné.

                                            Pomni, jak ty dva, hnal jsi mečem z Ráje!…

 

Archanděl Gabriel              Nno, pelášili, že zapomněli i na fíkové listy.

 

Pán Bůh                              No, právě, a v tom je ten problém.

                                            Já dnes vím, že to byla chyba.

                                            Jenže, tys je vyhnal, tys je poslal do vyhnanství,

                                            tys jim zavřel bránu k nekonečnému štěstí!…

 

Archanděl Gabriel              Ale Pane, já jen jednal na rozkaz!…

 

Pán Bůh                              To tě neomlouvá.

                                            Mohls podat protest, mohls orodovat!

                                            Co by se ti stalo, kdybys klekl na kolena,

                                            … prosil svého Boha?

                                            A možná, že bys šel i na zem,… místo těch dvou

 

Archanděl Gabriel              Místo Adama a Evy?

 

Pán Bůh                              Byla by to drzost, však ve skutečnosti

                                            velký počin.

 

Archanděl Gabriel              AA jak jsem to měl vědět, můj Pane?

 

Pán Bůh                              Měls to tušit.

 

Archanděl Gabriel              Jak?

 

Pán Bůh                              Přemýšlet: ptát se sama sebe, jsi- li v právu.

                                            Používat hlavu.

                                            Být o dva tahy vpředu, - tak jak v šachu.

 

Archanděl Gabriel              Aano Pane, já vím,

                                            … pochybil jsem, asi pochybil.

                                            Však odpusť mi, odpusť!

                                            Zmýlit se může každý…

 

Pán Bůh                              Odpustit mohu, ale stejně půjdeš na zkušenou.

                                            Pavučiny úřadu již tě chytly do svých sítí a

                                            já nedopustím, že bych mohl dopustit,

aby můj úředník padl až na dno.

                                            A co máš proti panu Glajdovi?

 

Archanděl Gabriel              Můj Pane, vždyť příčí se to všemu,

                                            vz vz vzdychat do telefonu.

 

Pán Bůh                              A škodí to čemu?

 

Archanděl Gabriel              A víte, co je to za utrpení;

                                            denně dráždit tu jeho představivost,

                                            . …dělat sexuální představení?

                                            Vidíte ty knihy, ty hrubé svazky?…

 

Pán Bůh                              Ty, jež z kraje začínají dějinami?

 

Archanděl Gabriel              Jo, ale sexu!

                                            To je moje poučení, to jsou mé informace.

 

Pán Bůh                              Milý Arči Gabrieli.

                                            A proč Arči, -  a ne Archanděli Gabrieli?

 

Archanděl Gabriel              Jje to kratší.

 

Pán Bůh                              Jo, jo,… já to beru.

                                            No, kolikrát sis četl v těch svazcích?…

                                            No, přiznej barvu!

 

Archanděl Gabriel              Ani nevím.

 

Pán Bůh                              No, nejméně třikrát, že?

                                            Takže, bude to chtít trochu praxe, Gabrieli.

                                            Udělám z tebe chlapa a pošlu tě rychlou

poštou na zem.

 

Archanděl Gabriel              BBože, můj dobrý pane,

                                            nemám vše ještě tak dobře nastudované.

                                            VVidíte tu tenkou knihu?

 

Pán Bůh                              Ó, ano: Sexualita dítěte v prenatálním věku.

 

Archanděl Gabriel              Tu, zz té jsem nečet ani větu!…

                                            Tu, tu, tu, to, to… ttt-a,

                                            tten anděl, co s Tebou přišel,

                                            …jako bych viděl ženu!

 

Pán Bůh                              Nemýlíš se milý synu: v tvém oku vše již

                                            odpovídá lidskému zraku.

 

Archanděl Gabriel              PPProbůh Pane, nechci hřešit!

                                            ale cítím se tak slabě.

                                            Jsem jak pírko větrem hnané…

                                            Jako bych ztrácel pevné nebe pod nohami!

                                            A zároveň mám nohy jako cent,

                                            jsem celý sešněrovaný!

 

Pán Bůh                              Gabrieli, trochu nadhledu ti chybí.

                                            Nechtěj, abych tě bromem klidnil.

                                            Pouvažuj o počasí.

                                            Vem si svou knihu, předčteš si ji cestou na Zem.

 

Archanděl Gabriel              Ale Pane, jen to jméno…

                                            Bude asi krásné…

 

Pán Bůh                              Gabrieli, nechtěl bych tě zklamat…

 

Archanděl Gabriel              Ne, to nestane se,

                                            … když vidím ty křivky ladné.

                                            Tu krásnou pleť, jež se na pravých

                                            místech zaobluje…

                                            Ó Pane, mé srdce jak u výhně měch,

                                            doutná a plane.

 

Pán Bůh                              Gabrieli, pro mne samu, pomni na svůj věk

                                            a postavení v mých službách.

                                            Věz, že jsi vážený anděl,

                                            jež problémy má… - jen jaksi přechodné.

 

Archanděl Gabriel              Ó Pane, to jméno!…

                                            A slibuju, že do Očistce misi povedu.

 

Pán Bůh                              Dobře, dobře.

 

Archanděl Gabriel              Můj Pane, slibuji, že nezklamu Tě!…

                                            Udělám vše, co mi přikážeš.

 

Pán Bůh                              Gabrieli, tak se posaď!

 

Archanděl Gabriel              A už zase: slova, slova, slova!…

                                            A skutek kamsi utek.

 

Pán Bůh                              Víš, ten anděl nemá jména.

                                            Prozatím je zván Arči Gabrielem číslo dvě.

                                            Tak, jak si ji nazveš,

                                            … je tvým problémem.

                                            A teď opustím tě, - spěchám na nebesa.

 

Archanděl Gabriel              Pane, neodcházej!…

                                            O čem se mám s ní bavit?

 

Pán Bůh                              Bav se třeba o fotbale.

 

Archanděl Gabriel              Ale Pane!…

 

Pán Bůh                              Neodmlouvej!

                                            To jsem zvědav, jak se mu s tím kusem

                                            ledu povede.

odchází, odlétá                    Tak se mnou, Gabrieli!…

 

Archanděl Gabriel              S tebou, Pane!

                                            Slečna nebo paní?… Ano. No…

                                            SS jste tak krásná, k pomilování.

                                            Proč však mučíte mě tichem?

                                            Jste jak kytička natrhaná zahradníkem.

                                            Slečno, nevidím, že byste měla nějaké vady.

 

Orandela                             Nesnáším zahradníky!

 

Archanděl Gabriel              A proč nepromluvíte?

                                            A proč z vašich líbezných úst

                                            nevyjdou žádná krásná slova?

                                            Jsem vám snad protivný?

                                           Jsem snad obluda,

                                            …či jinak divný?…  Tak proč?

 

Orandela                             Pro slepičí kvoč!

 

Archanděl Gabriel              Krásná slečno, já vám zde odhaluji svoje city

                                            a, a vy jen: Nesnáším zahradníky!

 

Orandela                             Nebuďte impertinentní, pane!

                                            Já vás neprosila.

 

Archanděl Gabriel              Ano, promluvila!

                                            A nadechla se její hruď - 

                                            - a její slova se ihned zaoblila…

                                            Slečno, jste tak krásná…

 

Orandela                             No, to jsem opravdu netušila!

 

Archanděl Gabriel              Jste jako závoj rosy.

                                            Jste jako skřivánek zlatohlasý.

                                            Jste jako perlička na dně tůně.

                                            Vemte mé ruce, mé bolavé tělo

                                            láskou chřadne, stůně.

                                            Potácí se mezi životem a smrtí.

                                            Je bolavé, jako by mělo být chromé

                                            do nejdelší smrti.

 

Orandela                             Ale pane, ještě něco chytím!

                                            Příznaky jsou jasné.

 

Archanděl Gabriel              Ne, to není nemoc, to je z lásky gejzír vášně!

                                            Jsem tak na dně…

                                            Slečno, tu ruku!…

 

Orandela                             A co s ní, pane?

                                            Mám dvě, a na co bych měla mít třetí?

                                            To je mi záhadné…

 

Archanděl Gabriel              Slečno!

 

Orandela                             Ano, pane?

 

Archanděl Gabriel              Říkejte mi Arči.

 

Orandela                             Proč? - pane Archanděli.

 

Archanděl Gabriel              A proč ne?

                                            Vždyť už se známe.

 

Orandela                             O tom nic nevím.

                                            Nikterak jste se nepředstavil - dámě.

 

Archanděl Gabriel              A…vy, vy, vy jste?…

 

Orandela                             Já slyšela, že je to váš problém.

                                            Pán Bůh a já jsme zvědaví,

                                            jak se s tím… - vykoktáte.

 

 

 

 

Archanděl Gabriel              A ano, ano, ano, už vím.

                                            Však těžké je, cosi tak krásné pojmenovat.

                                            Zařadit ty pravé litery

                                            v ty pravá slova.

                                            Napsat výraz pro nekonečno v kráse.

                                            Ale bude ti říkat - Orandela.

                                            Cítím v tom vůni vzácných dřev

                                            a rozkvetlou louku, - tam, kam laně chodí pít

                                            … a motýli tam poletují…

 

Orandela                             No, připadám si jako metr dřeva!

                                            Pane, ale budiž, když Orandela, tak Orandela.

                                            A teď, co máš na srdci, můj milý?

 

Archanděl Gabriel              Ano, jsem šťastný v této chvíli.

                                            Jak mile mne oslovila.

                                            Jak zazvonil její hlas,

                                            … cosi teplého mi zas oood srdce dolů míří!!!…

 

Orandela                             Ale pane, to snad ne!

                                            Co se v těch mužích děje,

                                            to je mi záhadné.

 

Archanděl Gabriel              Jaký muž! Jsem přece anděl s postavením!

 

Orandela                             Jo?… Teď už o andělovi nic nevím.

 

Archanděl Gabriel              Ale, ale, ale – ale?…

                                            Ty ženy.

 

Orandela                             Ovládej se, Arči Gabrieli!

                                            Jsem přece jen anděl tvého jména

                                            a vypadám jen jako žena.

                                            Vidíš, mám křídla!

 

Archanděl Gabriel              Ale to je vše, zbytek jsou jen krajiny nádherné:

                                            Ty kopce a doliny, ty vlhké mokřiny…

                                            Sladká Orandela…

 

 

Pán Bůh                              Arči Gabrieli! Co to tu vyvádíš?

nečekaně vstupuje               Komu se to klaníš?

na scénu                              A ty Orandelo zmiz!

 

Orandela                             Ano, Pane.

 

Archanděl Gabriel              Nenech ji odejít, můj šéfe…

                                            Jsi našim Pánem.

 

Pán Bůh                              Ne, Gabrieli, ať jde.

                                            A ty vypravíš se na Zem.

                                            Slyšel si mé rozhodnutí?!

                                            Vypravíš se mezi lidi.

                                            A až poznáš, zač je čeho loket,

                                            možná, že povolám tě nazpět.

 

Archanděl Gabriel              To zní jako návrat nežádoucí, Pane!

 

Pán Bůh                              Myslíš?… Tak sbal si věci!

                                            A za hodinu ať tě tu nevidím!

 

Archanděl Gabriel              Ty s Tebou, můj Pane!

 

Pán Bůh                              Jo, Já s tebou!…

                                            Jó, …a abych nezapomněl: křídla tu necháš, že?

                                            Máš přece nohy.

                                            A nezapomeň: letíš tou pravidelnou linkou

                                            mezi nebem a Zemí.

 

Archanděl Gabriel              Ale Pane, ty spoje jsou přeplněny.

 

Pán Bůh                              Ano. Směrem sem, ale zpátky

                                            už jen málokdo letí.

 

Archanděl Gabriel              Ano, Ty s Tebou!

 

Pán Bůh                              Já s tebou!

odchází, odlétá

 

Archanděl Gabriel              Tak co si počít mám?

                                            Během minuty zhroutilo se mi nebe

                                            a mraky přikryly mé hvězdy.

                                            Přišel jsem o svou lásku.

                                            Orandelo, kde jsi!…

                                            Přišel jsem o vše, co bylo mé štěstí.

                                            Jako by se vše proti mě spiklo.

                                            A najednou se mi těžce dýše

                                            … a v břiše mě cosi tlačí.   Že by vředy!

                                            Ale asi ne; na ty je příliš brzy.

                                            Možná, že je to strach z neodvratitelnosti…

                                            Obava z neznáma - snad předtucha smrti?…

                                            Či obava z bytí: být jako ti druzí:

                                            černí, žlutí, bílí.

                                            Být jako ti, co se se životem perou,

                                            mít jen chabé lidské síly.

                                            Pane Bože, já tam nechci!

                                            Změň ještě své rozhodnutí; cítím,

                                            že budu lepší.

                                            Budu sloužit do roztrhání těla.

 

Žirandela                            Arči Gabrieli, co ty tady ještě děláš?

 

Archanděl Gabriel              Milá Žirandelo, …ty jsi také žena!

                                            To se nám to tady nějak lidsky pomotalo.

                                            Kdybych to dříve věděl…

 

Žirandela                            Ne, jsem jen anděl… To se s ženou vylučuje.

 

Archanděl Gabriel              Ale já tě tak vidím!

 

Žirandela                            Jsem takový, tak jak mě náš Pán stvořil.

 

Archanděl Gabriel              A když mne vidíš, vidíš ve mně muže?

 

Žirandela                            Ne, nemám žádný pocit.

                                            No, snad… Ale…

 

Archanděl Gabriel              No, řekni!

 

Žirandela                            Měl by sis spravit na křídlech peří.

 

Archanděl Gabriel              Žirandelo, lidské tělo je malé peklo.

 

Žirandela                            Fuj, nevzpomínej peklo, tu žumpu s vrahy,

                                            kde duše do smolných lázní noří!

 

Archanděl Gabriel              Žirandelo, už zas se mi něco do nohou hrne.

                                            Už to zase cítím…!

                                            Tak odejdi a nech mne samotného…

 

Žirandela                            Na památku si jen pírko vezmu.

udloubne si

kousek křídla

 

Archanděl Gabriel              Žirandelo, že si vzpomeneš?…

 

Žirandela                            No, to víš, …to se mi uleví.

                                            Tak nějak malé boty s nohou padají.

 

Archanděl Gabriel              Žirandelo, i ty jsi mě nikdy neměla ráda?

                                            Jsi tak mladá.

 

Žirandela                            Nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel.

                                            Jsem jen anděl s běžným posláním;

                                            ale jedno vím: až odtud vypadneš,

                                            bude tady líp.

 

Archanděl Gabriel              Žirandelo, počkej, ještě neodcházej!

                                            Tak se nemůžeme rozejít.

 

Žirandela                            Sbohem, Gabrieli! Odcházím.

Žirandela odlétá

 

 

Archanděl Gabriel              Tak sbohem! Byl jsem ale zabedněný.

                                            Ale teď už vím:

                                            teprve když anděl z funkce padá,

                                            pak přichází k Poznání.

                                            Žirandelko, byl jsem k tobě hrubý.

                                            Choval jsem se jako hulvát.

                                            Byl jsem sprostý.

                                            No nic, měl bych se připravit.

                                            Tak sbohem mé Nebe… Nebíčko!

                                            Bylo mi zde krásně a bude mi teskně.

                                            Zbude mi jen smutek, krev, pot a slzy.

                                            Zbudou mi pro pláč

mé vyplakané oči…


 

 

 

 

Pohřební ústav paní Maríny

kolem rakve

 

 

Eman                                  Paní Maríno! Paní Maríno!

 

Melíšek                               Neřvi Emane!

 

Eman                                  Já neřvu, to mám jen takovou radost!

 

Melíšek                               Tak neřvi a buď zticha!

                                            Ty jsi schopný vzbudit toho nebožtíka.

 

Eman                                  Paní Maríno!

 

Melíšek                               A když se ti to povede, půjdeš před komisi,

                                            … a dostaneš to k úhradě!

 

Eman                                  No, už jsem zticha.

                                            Mlčím jako hlína v hrobě.

 

Paní Marína                        Tak co, co, pánové?

 

Eman                                  Paní šéfová, přírůstek vám vezeme.

 

Paní Marína                        Můžu-li být zvědavá: kdopak to je?

 

Melíšek                               Ale našli ho pod mostem.

                                            Prý totožnost neznámá.

                                            Byl skoro nahatý s kusem ledu mezi nohama.

 

Paní Marína                        Ano? ...Teď v červenci? To snad ne!

                                            No nic, počkáme, a pak za státní peníz,

                                            šup s ním do nebe.

 

Z rakve

Archanděl Gabriel              Do nebe ne!

 

Paní Marína                        Říkal jste něco, Melíšku?

                                            A ty, Emane?

 

Melíšek                               Já ne.

 

Eman                                  Já taky ne!

 

Paní Marína                        Tak tu rakev odvezte a jděte domů.

 

Melíšek                               Dobře,… paní.

 

Paní Marína                        Já tu ještě zůstanu,

                                            mám něco k vyřízení.

 

Eman                                  Tak nashle.

 

Paní Marína                        Nashle, Emane!

                                            A vy, Melíšku, už taky jděte.

                                            Aby vaše žena, jak posledně, neměla starost.

 

Melíšek                               Tak nashle, paní!

 

Paní Marína                        Tak zítra!…

                                            Co bude zítra,… když chybí naděje?

                                            Melíšku, vy jste tady ještě?

                                            Tak ven s tím! - copak chcete?

 

Melíšek                               Ale paní, chtěl bych se omluvit za svou ženu.

                                            Víte,… je mladá a nemá žádné zkušenosti,

                                            a tak žárlí.

 

Paní Marína                        A to musela přijít s pancéřovou pěstí,

                                            a hnát mě koštětem?

 

Melíšek                               Víte: dvě dcery a tchyně - to jsou nervy.

                                            Snad tou žárlivostí si to léčí.

 

Paní Marína                        A na co žárlí? Na hospodu?!

                                            Mýlím se… No ani trochu. 

                                            A já bych se pak nemusela prát.

 

Melíšek                               Tak nezlobte se, vy jste jí taky dala.

                                            Ona má hlavu oškubanou,

                                            jakoby s ventilátorem od rána do večera obcovala.

 

Paní Marína                        Doufám, že má dost a že dá pokoj.

 

Melíšek                               Doufám taky.

 

Paní Marína                        A tak už jděte, ať se nedostaneme do problémů,

                                            … a nejsou další mrzutosti.

 

Melíšek                               Tak zítra!

 

Paní Marína                        Zítra.

                                            No, jsou to děsy: ženská se mi tu vrhne,

                                            věřili byste, … mezi spisy!

                                            Urve kliku ode dveří, křičíc: a že jí muže 

                                            znásilňuju, a že to dá k soudu, ale napřed,

                                            že mi to tu zničí.

                                            A že chodila do karate a že už si mám shánět

                                            pohřeb - levný: prý u konkurence!

                                            Měla smůlu: v tom kurzu jsem byla déle

                                            o tři lekce

 

Hlas Karmilánové               Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!

odvedle z lednice

 

Paní Marína                        Že by zase?!

                                            Pořídím si psa obranáře.

                                            Ale to nejde ode dveří!

                                            Nebo,… že by se kompresor v lednici splašil?

                                            Probůh, Karmilánová!

                                            A co vy tady? Vypadáte jako

                                            poslední rampouch z Antarktidy!

                                            Tak sedněte si!

 

Karmilánová                       NNNemohu, mmmmám úúúplně zztvrdlé kkosti.

 

Paní Marína                        Vypadáte jako bílá stěna z Himalájí.

                                            Jak dostala jste se do lednice, k ledu?

 

Karmilánová                       TTTTo je zima, cítím se jak kus vepřového. 

 

Paní Marína                        No, na tom něco bude…

                                            Okamžik,… nabídnu vám rum.

                                            Snad vás to rozmrazí.

                                            No, pijte!

 

Karmilánová                       TTTo,… mmmůžeme si ťuknout na zdraví.

                                            Však zápal plic mne nemine.

 

Paní Marína                        Dejte si,… ale už dost!

                                            Byla jste jak rampouch,

a né jak z mamuta kost.

                                            Tak povídejte.

 

Karmilánová                       Ppaní, já zprvu křičela jsem,

                                            …ale pak, když zima byla příliš velká,

                                            …vlezla jsem si do rakve,

                                            a jak jsem tak ležela, asi usnula jsem.

 

Paní Marína                         To vás tam zavřel někdo z chlapů?

 

Karmilánová                       Ne,… ale z Melíška, až ho chytím,

                                            nadělám si červeňoučké šle.

                                            Paní, ale to není to hlavní:

                                            tam z vedlejší rakve bylo slyšet cosi…

 

Paní Marína                        Slyšela jste hlasy?

                                            Já myslím, že to bylo z vyčerpání.

                                            Dejte si ještě jednu a jděte domů,

                                            … no, vyspat se.

 

Karmilánová                       Spaní mě netrápí, ale ty hlasy.

 

Paní Marína                        Tak jděte. No, jděte!…

                                            A doma zacpěte si vatou uši,

                                            … třeba to pomine.

 

Karmilánová                       Ale já byla při smyslech!

 

Paní Marína                        Ale já vám to věřím.

                                            Uvidíte, že zítra to bude lepší.

                                            Běžte, tak běžte, - zítra to proberem.

 

Karmilánová                       Ale já to slyšela!

 

Paní Marína                        Ráno uvidíme.

                                            Nashle, Magdo!

 

Karmilánová                       Tak nashle!… Myslíte?

odchází

 

Paní Marína                        Už je pryč?

                                            Ten rum není špatný.

                                            Je to hrozné;

                                            zmrzne a ještě jí na cimbuří straší…

                                            Vždycky jsem říkávala: Jsou to kapky do rakve.

                                            Ale snad… v malé míře neuškodí…

                                            Ale u ní to bude zlé:

                                            bílé myšky v deliriu, cirhóza jater

                                            a propité sny,… rozvod a děti u manžela,

                                            a pak v polepšovně,… jak zatoulaní psi.

                                            Hrozný osud na ní čeká,… ale ten rum není zlý!

                                            Tak vejdi a neuškoď!

                                            Ať mi láhev nevyprchá.

                                            Vždyť by to byl věčný hřích!

                                            Bože,… ty mne nemáš rád!

                                            Já prosila Tě, a tam někdo… jen

                                            praštil telefonem.

                                            To je úcta k vlastním dětem!…

                                            Skleničko,… skleničko, kde tě mám?

                                            Ty můj střípku medový… jen chvíli posečkej…

                                            Jen co zaleju tě… a dnem skrz tě se podívám…

                                            No, co vidím! Vidím špatně?

                                            A nebo že bych už v deliriu skončila?

                                            Vidím tři nahé chlapy…

                                            Být v deliriu, není zas tak špatné.

                                            No, zkusím ještě jednu: snad to bude lepší.

                                            Snad jich bude třikrát tři.

                                            Není to špatné, ale po šesti, - ani vidu

                                            ani slechu.

                                            Jen ti tři… se někdy střetnou v průsečíku.

                                            Je to záhadné…

                                            Á, dveře někam plavou!…

                                            Hoď mi kruh, námořníku!… prosím.

                                            Melíšku, připrav si rakev, šéfová ti odpluje!

                                            Fuj, je mi nějak zle!…

                                            A ty průsečíku: co ty tady chceš?

                                            Peníze nemám, není tržeb.

                                            A máš smůlu, jdeš s křížkem po funuse…

                                            Tak dříve,… námořníku.

                                            Tů, tů, tuuuu!…

                                            Já myslela, že jsu na pevnině,

                                            ale vidím jen desáté patro pod palubou Titaniku.

                                            Sežeň mi kostku ledu, námořníku,

                                            ať je to stylové!

                                            Tak sbohem, pára došla,… usínám.

 

Archanděl Gabriel              No, to je úroveň!

vejde do místnosti             Dáma si klidně usne, a já tu běhám

oblečen pouze                     jak nahý model od Rodina.

velkým fíkovým listem       A kdyby trochu šatů nabídla: ale to ne!

                                            Skříň, snad v ní něco je?

                                            Fíkové listy,… ty špatně drží a jsou z módy;

                                            nemají tu správnou eleganci.

                                            Není nad pánské šaty.

                                            A hele! … Snad mě s tím nevyhodí,

                                             …a celkem mi padnou, - no, to se budou

                                            balit holky.

                                            Zázrak!… i boty jsou k nalezení,

                                             …a dobře sednou.

 

Paní Marína                        Tů, tů - parník pluje!

                                            Nevidím kry - kapitáne!

 

Archanděl Gabriel              Kuš!

 

Paní Marína                        Huš!

                                            Na bocích chybí čluny záchranné.

                                            … Co budeme dělat, pane?

 

Archanděl Gabriel              Spát je zdravé.

 

Paní Marína                        Ale to bych mohla ke dnu klesnout!

 

Archanděl Gabriel              Nikdy jsem si nepomyslil, 

                                            že být pozemšťanem je tak náročné.

                                            A Titanik,… to mi něco říká:

                                            ano, velký zástup do nebe.

                                            Tak vzhůru do bezvědomí…ať se trochu 

                                            vyspím: cítím, že to bude náročné.

 

Paní Marína                        Haůůůůůůů!…

probere se z opilosti

 

Archanděl Gabriel              Ale paní, spěte!

 

Paní Marína                        Kdo to ruší klid v mé firmě?

                                            Námořníku, to jsi ty?

 

Archanděl Gabriel              No, jsem to já, však s mořem nemám nic

                                            společné.

 

Paní Marína                        Tak s čím?… čimčarára čim!

 

Archanděl Gabriel              Co?

 

Paní Marína                        Co, co, co!

                                            Slyším Niagarský vodopád…,

                                            jako bych ho sjížděla v sudu.

 

Archanděl Gabriel              No,… vypadáte jak po dopadu.

 

Paní Marína                        Námořníku!

 

Archanděl Gabriel              Ano?

 

Paní Marína                        Nevíš, kde mám,… kde jsem nechala

                                            svou hlavu?

                                            S tím, čím můj krk kroutí, zdá se mi,

                                            … nemám nic společného!

 

Archanděl Gabriel              Ale paní, šáhněte si.

 

Paní Marína                        Šahám, ale cítím jen prázdno.

 

Archanděl Gabriel              To je správný odhad;

                                            však jen stoupněte si před zrcadlo.

 

Paní Marína                        Ano, měla bych najít sílu pro odvahu.

                                            Ale … námořníku, my se známe?

                                            A co děláš tady?

                                            Odkud já tě znám,… když dnes tě vidím prvně?

 

Archanděl Gabriel              Ale to chce čas, paní.

 

Paní Marína                        Času je málo: však to znáš.

                                            Tak cos tady dělal,

                                            … chtěl jsi krást?!

 

Archanděl Gabriel              Spal.

 

Paní Marína                        Au! Kde mám svou starou hlavu?

                                            Nemáte trochu aspirinu?

 

Archanděl Gabriel              A k čemu je to?

 

Paní Marína                        Nedělejte si srandu!

                                            Nevymýšlej.

                                            Žes mi přišel vykrást firmu!

 

Archanděl Gabriel              Ale paní, to beru za urážku!…

                                            Jen spěte, ráno vám to vysvětlím.

 

Paní Marína                        Tak to tedy ne:… a do rána se nevyspím…

                                            Tak povídej, kde ses tady zjevil?!

                                            Neviděla jsem tě přijít dveřmi.

                                            Tak jak?

 

Archanděl Gabriel              Já vám to povím, a nikdo mi stejně neuvěří…

 

Paní Marína                        No, co mi zbývá; zloděj asi nejsi…

                                            Tak povídej - te…

 

Archanděl Gabriel              O čem, paní?

 

Paní Marína                        To je žízeň…

                                            Tak poslouchej - te: máte rum?

 

Archanděl Gabriel              Nemám.

 

Paní Marína                        To je dobře: aspoň někdo nepije…

                                            A když už jste tady: tak co mi nabídnete?…

 

Archanděl Gabriel              A co by vám udělalo dobře?

 

Paní Marína                        Povím vám to narovinu:

                                            trochu vody a to v jakékoli formě.

 

Archanděl Gabriel              Ale kde ji najít? Nevidím studnu ani pramen…

 

Paní Marína                        Člověče, vy jste ale slepý…

                                            Tam v rohu je umyvadlo,

                                            … a množstvím nemusíte šetřit.

 

Archanděl Gabriel              Člověče?…

                                            Něco vidím: jeden je studený a druhý teplý.

                                            A ještě, jak je pustit?

                                            Měl by tam být návod.

 

Paní Marína                        Co to tam vyvádíte?

                                            Nedělejte si ze mne srandu!

 

Archanděl Gabriel              Jak bych mohl vědět: v nebi umyvadla nejsou.

 

Paní Marína                        Co jste říkal?

 

Archanděl Gabriel              Ale nic:… povedlo se. Už vám to nesu, paní!

 

Paní Marína                        Konečně voda! Vy jste k ulíbání…

                                            A proč se červenáte?

                                            Řekla jsem něco špatně?

 

Archanděl Gabriel              Ale ne, to se mi jen někdy slabě udělá.

 

Paní Marína                        No, jen aby!… Jste docela fešný chlap.

 

Archanděl Gabriel              Přeháníte.

 

Paní Marína                        Ale ne, i ten oblek vám padne.

                                            Tak řekněte mi, kde jste se tu vzal?

                                            Tak přiznejte se.

 

Archanděl Gabriel              Nepřiznám…a k čemu?

 

Paní Marína                        Mám vám snad napovídat?

                                            Ten co krade, že občas končí špatně.

 

Archanděl Gabriel              O tom jsem slyšel, ale také vím,

                                            že boží mlýny melou jen velmi zvolna,

                                            … a se zpožděním…

 

Paní Marína                        To je fakt: velcí kradou a malí sedí.

                                            A vy,… vy s tím máte zkušenosti?

 

Archanděl Gabriel              Ale paní věřte: já jsem jen oběť vyšší moci.

 

Paní Marína                        To vás neomlouvá.

 

Archanděl Gabriel              Už se stalo.

 

Paní Marína                        Chtěl jste snad založit politickou stranu?

 

Archanděl Gabriel              Ale ne, tam odkud jsem přišel,

                                            tam ani odbory nejsou k mání…

 

Paní Marína                        Probůh,… a čemu se tam smějete?

 

Archanděl Gabriel              Je fakt, že smáli jsme se málo.

 

Paní Marína                        Tak založte si stranu,… jakoukoliv.

 

Archanděl Gabriel              A k čemu by to bylo?

 

Paní Marína                        Máte úspěch zaručený.

                                            Budete hájit zájmy lidí.

                                            A v poslední fázi: už jen hájit přístup

                                            ke korytu a k pravidelné gáži.

 

Archanděl Gabriel              Tak vidíte.

 

Paní Marína                        No, vidím a kde vy máte vlastní šaty?

 

Archanděl Gabriel              No - nemám.

 

Paní Marína                        A v čem jste přišel?

 

Archanděl Gabriel              Všichni jsme přišli na svět nazí.

 

Paní Marína                        To je pravda, ale vy už jste odrostlejší.

 

Archanděl Gabriel              Vidíte?

 

Paní Marína                        Vidím. No, vlastně nevidím.

                                            A co mám vidět?

 

Archanděl Gabriel              Tam za rohem, v tom chladu,

                                            … je dřevěná bedna…

 

Paní Marína                        Co tím myslíte?

                                            To myslíte truhlu?

                                            A co vy s tím máte společného?

                                            To chcete říct? …

 

Archanděl Gabriel              Ano paní, přenesli mne v rakvi.

 

Paní Marína                        Je mi špatně.

                                            Tak to jste byl vy!

 

Archanděl Gabriel              Ano.

 

Paní Marína                        A to se mi nebojíte říct?…

 

Archanděl Gabriel              A co, vždyť je to pravda,

                                            a pravda má přece vítězit.

Marína se                            Paní, kam to padáte?

skácí ze židle

                                            Spadla jako špalek.

                                            A co já s tím? Pane Bože, udělej zázrak!

                                            Vždyť ani nedýchá.

                                            To si nezasloužím…

                                            Vodu! ano vodu.

                                            Už ji nesu!

 

Paní Marína                        Fuj, to mě chcete utopit!

                                            Nesahejte na mne, co když jste nakažlivý!

 

Archanděl Gabriel              Myslíte, že bych šířil nějaké viry?

 

Paní Marína                        Radši zůstaňte tam, kde jste!

 

Archanděl Gabriel              Ale vždyť jsem zdravý!

 

Paní Marína                        To může říct každý.

 

Archanděl Gabriel              Tak paní, nebojte se.

 

Paní Marína                        Já se nebojím, mám jen strach.

 

Archanděl Gabriel              Po tom rumu se vám nemůže nic stát.

 

Paní Marína                        To je skvělé: nechat se poučovat

                                            právě od vás, - od mrtvoly.

 

Archanděl Gabriel              Paní, ale já nebyl nikdy řádně mrtvý,

                                            já jen spal.

 

Paní Marína                        To musel být doktor řádně zfetovaný,

                                            a vy jste dobře předstíral.

 

Archanděl Gabriel              Nepředstíral, byl jsem mezi nebem a Zemí.

 

Paní Marína                        A mohu se zeptat, čím jste cestoval:

                                            letadlem či lodí?

 

Archanděl Gabriel              Ani jedním ani druhým.

                                            Měl jsem apartmá.

 

Paní Marína                        No, to je fajn a teď vážně,

                                            co s vámi mám udělat?

 

Archanděl Gabriel              Zaměstnejte mě, paní, prosím,

                                            … ať je ze mne funebrák.

 

Paní Marína                        Máte smůlu, mám plné stavy.

 

Archanděl Gabriel              Já bych radši do vedení.

 

Paní Marína                        No, to se mi jen zdá!

                                            Vy chcete být můj společník?

 

Archanděl Gabriel              Paní, nedivte se: s rakvemi já nemám

                                            žádné zkušenosti,… já jen v jedné spal.

 

Paní Marína                        Že ani kvalifikace není k nalezení…

                                            A jak byste si to představoval?

 

Archanděl Gabriel              Vy budete hlídat firmu a já kšefty.

 

Paní Marína                        A v praxi?

 

Archanděl Gabriel              Mám své známé…

 

Paní Marína                        Já také a…

 

Archanděl Gabriel              Ale ti mí jsou tam,

                                            kde žádný z vašich nedosáhne.

 

Paní Marína                        Mafie?

 

Archanděl Gabriel              Ale ne.

 

Paní Marína                        Tak? V politice?

M. ukáže vzhůru

Archanděl Gabriel              Ale také ne.

 

Paní Marína                        Tak, co v tom vězí?

                                            Že vy jste za peníze zhášel lidem svíce

                                            na nebesích!

 

Archanděl Gabriel              To nemyslíte vážně!

                                            Jsem slušný - člověk!

 

Paní Marína                        Tak jak chcete shánět práci!

 

Archanděl Gabriel              Vím to, co jiní neví.

 

Paní Marína                        Tak o co tady běží, pane?

 

Archanděl Gabriel              Neptejte se paní, je to tajné.

                                            Však uvidíte.

 

Paní Marína                        A co?

                                            Nerada bych používala kanál

                                            jako cestu k firmě.

 

Archanděl Gabriel              To nehrozí. Jen poslouchejte,

                                            a když mne poslechnete…

 

Paní Marína                        Pane, vy mne napínáte!

 

Archanděl Gabriel              Paní, vězte, tam kde je fůra citu,

                                            tam vždy jen rozum vládne.

 

Paní Marína                        No?…

 

Archanděl Gabriel              A když to necháte na mně…

 

Paní Marína                        Myslíte?…

 

Archanděl Gabriel              Myslím. Zvítězíme!

 

Paní Marína                        Ano, zní to slibně,… a záruky?

 

Archanděl Gabriel              Žádné.

 

Paní Marína                        To zní důvěryhodně.

                                            Já vám také nic nezaručím.

                                            Podmínky jsou jasné:

                                            Čtrnáct dní a pak se uvidí.

 

Archanděl Gabriel              Děkuji vám, paní.

 

Paní Marína                        Však vaše jméno neznám?…

 

Archanděl Gabriel              Říkejte mi Gabrieli.

 

Paní Marína                        Ano, Gabrieli,… odkud já vás znám?

 

Archanděl Gabriel              Nevím. Možná, že vám někoho připomínám,

                                            … snad z mládí?

 

Paní Marína                        Jako bych znala váš hlas. 

                                            Je plochý a bez akcentu a jde skrze nás.

                                            A nijak se mně nedotýká.

                                            Je sterilní, však na rány také nezabírá.

                                            Je jak ušmudlaný fáč.

                                            Co jste zač, Gabrieli?

 

Archanděl Gabriel              Jsem ten, co chce vaše štěstí.

 

Paní Marína                        Ano, já vám na okamžik věřím.

                                            Ale jděte spát. Zhasnu lampy.

 

Domov  důchodců - park

důchodci si hrají na vojáky, provozují paintball

 

 

Hope                                   Pane Glajza, já vás vidím!

                                            Tak je to on a nebo není?

                                            Už asi špatně vidím.

                                            Kdyby to byl on,

                                            provětrám mu řádně kožich.

                                            To se bude divit.

                                            Mám tady pro něj překvapení.

                                            Ale zatím: jen ticho a klid vládne kolem.

                                            Jen ptáci řvou - falešně,

                                            a mouchy otravují…

                                            A ta silueta: možná je to náhodný tvar křoví,

                                            a možná omyl…, však riskovat?…

                                            Co kdyby mne trefil!

                                            Tu radost mu přece nechci udělat.

                                            Však otázkou je: být tu či nebýt,

                                            nebo se jít blíže podívat?

                                            A jak nás učí historie: vystrkávání nosů

                                            pro nosy, není vůbec zdravé.

                                            No, není lepší v skrytu kouti pikle

                                            … a nechat odvahu odvážnějším?

                                            Ti pro okamžik slávy jsou schopni svěřit

                                            svou hlavu, kdekomu - i gilotině.

                                            A taková pomluva, ta nadělá divy;

                                            to byste nevěřili…

                                            Tak, pane Glajza, ukažte se!…

                                            Snad se nebojíte?

                                            Já vás stejně špatně vidím.

 

Vída                                    Co tu vřískáte, pane Hope?

 

Hope                                   Co? Ale průzkum bojem.

                                            To vás na vojně neučili?

 

Vída                                    Možná ano, ale nemusí to slyšet všichni;

                                            co si pomyslí?

                                            A není středověk, kdy z Čech prchali křižáci

                                            před Chorálem.

 

Hope                                   Ale až vystrčí nos, rozstřelím mu hlavu

                                            na dvě půlky.

                                            Já mu dám!

 

Vída                                    Ale pane, vždyť si jenom hrajem na válku?

 

Hope                                   Hrajem, nehrajem. Dostane to, co si zasluhuje.

 

Vída                                    Ale, pane Hope, vy jste se zase rozjel.

                                            Brzděte své choutky!

 

Hope                                   Jaké choutky? Já mu dám!

                                            Slyšel jste, co tehdy o mně tuhle povídal?

                                            Prý se podobám přestárlému.

                                            Dědek plesnivák.

 

Vída                                    On to tak asi nemyslel, to nesmíte tak

                                            vážně brát.

 

Hope                                   Ale myslel.

                                            Když já se narodil, on už penzi bral.

                                            A fousy? Těmi zametal.

 

Vída                                    Vy si nemáte co vyčítat.

 

Hope                                   Jak?

 

Vída                                    Vždyť jste skoro stejně staří…

 

Hope                                   Jak staří? On má v hlavě středověk.

 

Vída                                    A vy si myslíte, že jste na tom lépe?

                                            Tak Napoleon, to vám odpovídá.

 

Hope                                   No, to mi povídejte!

                                            Však nejsu zas tak starý.

 

Vída                                    Pamatujete, že?

 

Hope                                   Ve vašem hlasu je slyšet ironie.

                                            Nechte si své připomínky!

                                            Nechcete mě rozhněvat, že!

                                            Žádný z mých nepřátel

                                            to neměl nikdy lehké.

 

Vída                                    Už mlčím.

 

Hope                                   To je dobře. Tak konec srandy

                                            a radši se lépe kryjte.

                                            Co když vás trefí?

 

Vída                                    Máte pravdu, pane Hope.

 

Hope                                   To bych řek: musím ho trefit první.

 

Vída                                    A co kdybychom jsme se zakopali?

 

Hope                                   Milý pane, můžete to zkusit.

                                            I hrabě Monte Christo byl bez lopaty.

                                            Vy jste si zase nevzal výstroj?

 

Vída                                    Ale…

 

Hope                                   Co ale! A co když dostanete šok?

 

Vída                                    Už vím, na co narážíte.

 

Hope                                   Ano?

 

Vída                                    Však nemám ani z láhve špunt.

                                            Že vy byste si dal Napoleona z láhve?

 

Hope                                   Uhád jste to, pane Vída.

                                            Však láhev zapomněl jste doma, že!

                                            Pane, vy jste zrádce!

 

Vída                                    A víte, pane Hope, že není zrádce větší

                                            ani menší…

                                            Že zrada je dána jen velikostí příležitosti…

 

Hope                                   To máte zlatou pravdu. Však kvůli vám

                                            měl bych zemřít suchem?…

                                            Chcípnout jak na poušti kůň?…

                                            Co já vím: dnes vy jste měl láhev vzít,

                                            když včera napájel jste se mým rumem.

 

Vída                                    Na tom něco pravdy bude…

                                            Ale pane, víte, že jsem před důchodem?

 

Hope                                   Jo, ale vám se to stává často.

                                            Zítra přijďte s Napoleonem, a třeba v kapse!

 

Vída                                    No, uvidíme.

                                            Ale zítra důchod není.

 

Hope                                   To mě nezajímá!…

 

Vída                                    Ale pane, tak nezlobte se…

                                            Víte, já mám velký problém.

 

Hope                                   A kdo ho nemá?

                                            A vaše problémy já znám:

                                            jednou pošta zaspí,

                                            pak zas někdo od vás žádá alimenty.

                                            Nebo že byste dal důchod do charity?

 

Vída                                    Ale pane, jsou věci mezi nebem a zemí…

 

Hope                                   Neříkejte: tak tudy peníze letí?

                                            Já myslel, že je tisknou…

 

Vída                                    Máte pravdu, ale ti druzí.

 

Hope                                   A vy, když máte platit, berete do zaječích.

 

Vída                                    Ti druzí a ne já mají plné kapsy.

 

Hope                                   A kdo vás nutí popíjet toho autokrata.

                                            Neříkejte, že není nic, co by zatížilo

                                            vaši kapsu méně?

 

Vída                                    Máte pravdu, však víte…

 

Hope                                   Nevím.

                                            Však vím, že dlužíte mi!

 

Vída                                    Dlužím.

 

Hope                                   Tak to nepopíráte?

 

Vída                                    Ne.

 

Hope                                   To je divné.

                                            A kdy chcete mi vrátit dluhy?

 

Vída                                    Příště.

 

Hope                                   Kdy příště?

 

Vída                                    Až na ně budu mít.

 

Hope                                   To nemyslíte vážně!

                                            Já jsem vám půjčil v dobré víře,

                                            a vy!

 

Vída                                    Co já?

 

Hope                                   Chováte se jako zvíře.

 

Vída                                    Nechte si své impertinence!

 

Hope                                   Impertinence, to je drzost!

 

Vída                                    Nechte mi můj límec!

začnou se prát                     Nešahejte na mě!

 

Hope                                   Dejte ty ruce pryč!

                                            Au! Sakra!

 

Vída                                    Co se stalo? Padl jako pytel.

                                            Pane, vstaňte!

                                            Viděli jste, ani jsem se ho nedotkl.

                                            Tak pane, vstávejte!

                                            Snad tu nechcete ležet napořád?

                                            Přece nemůžete chybět u večeře.

                                            To mi nemůžete udělat!

                                            To tu chybělo…, že by srdce?

                                            Ráno byl nějak bledý,

                                            ale to je jeho přirozenost - každodenní.

                                            Tak co s ním?

                                            Ne, že bych mu to přál, však z druhé strany,

                                            když vám padnou všechny dluhy,

                                            … to není pocit k zahození.

                                            Ale co s ním?

                                            Je těžký jako pytel šrotu.

                                            Ruce jako klády.

/odejde/                                 No nic, zajdu pro sanitu.

 

Karlička                              Dědo, kde jsi?

K. hledá Vídu                      Dědo! Zatracené křoví.

                                            Prý si tady hrají na vojáky.

                                            Dědo!

 

Melíšek                               Tak to bude někde tady.

přijeli pro mrtvého

na základě A.G.

informace

                                           Pěšina by odpovídala i to křoví.

                                            Tak, kdepak nám leží?

 

Eman                                  Ještě chvíli budu hledat

                                            a zblbnu hlady.

 

Melíšek                               Ty bys jenom cpal!

 

Eman                                  A né, … když jsem málo posnídal.

 

Melíšek                               A co ten nový?

                                            Já jsem ti říkal: Neřvi u mrtvoly.

                                            A ty: Že ne!… a tak to tady máš.

 

Eman                                  Ale já mám hlad!

 

Melíšek                               Tak si ho hlaď!

                                            A za trest: neměl bys týden posnídat.

                                            A jdi se mrknout za to křoví!

 

Karlička                              Dědo!… Haló! Dědo, kde jsi?

 

Melíšek                               Tiše,… sakra, ženská jedna!

 

Eman                                  Kdo to tu tak řve?

 

Archanděl Gabriel              Melíšku, kde jste?

 

Melíšek                               Tiše!… jak ty se, sakra, jmenuješ?

 

Archanděl Gabriel              Říkejte mi Arči.

 

Melíšek                               Jakže? To ti stačí?

                                            Snad máš nějaké příjmení!

 

Archanděl Gabriel              V tom případě mi stačí říkat - Gabrieli.

 

Melíšek                               Fajn.

                                            Á, tady ho máme! Tak jak jsi říkal:

                                            Za tím křovím. Kam ty na to chodíš?

                                            Že ty jsi vykrad software smrti?

 

Archanděl Gabriel              To je tajemství.

 

Melíšek                               No, že jsem se ptal…

                                            A doktor?

 

Archanděl Gabriel              Už si brousí nohy.

 

Melíšek                               To abych tu dlouho nečekal.

                                            Emane! …

 

Eman                                  Za vsí se modral les.

E./nad mrtvým                    Byl červenec, obilí zlátlo…

                                            a těch skřivánků!

                                            Na mezi v rose mladý buďonec

                                            děvčátko bosé líbal v heřmánku.

                                            Měl rudé chocholaté pačesy

                                            a dětské ještě chmýří kolem rtů.

                                            Troubili trubači. - Ach žijte tu,

                                            vy modroočko, šťastně žijte si! -

                                            Dnes prvně líbal… Sladký živote!…

                                            Modři ty zlatá, světlo v jabloních!…

                                            Odešel. Třeskla kulka za plotem,

                                            kozáci se přehnali na koních.

                                            Provlhl rosou jeho šátek, plášť.

                                            Dívka má slzy v hrdle, v prsou až…

                                            Dostal ji první, přímo do spánku.

                                            Obilí zlátlo, spal tam v heřmánku.

                                            Hm.

 

Melíšek                                Emane, ty jsi básník?

                                            Kde jsi k těm slovům přišel?

 

Eman                                  …Do školy jsem chodil, ne?

 

Archanděl Gabriel              Pěkné.

 

Melíšek                               No, zní to vznešeně.

                                            A znáš ještě něco?

 

Eman                                  Jo, ale to bych se styděl,

                                            …ty jsou sprostý.

 

Melíšek                               Řekni! …

 

Eman                                  Neřeknu!

 

Melíšek                               Tak řekni…

 

Eman                                  A co mi dáš?

 

Melíšek                               A co bys chtěl za pár slov? …

                                            Tak si to nech.

 

Karlička                              Dědo! …Haló! …

omdlí                                  Áááááááááá!!! Rakev!…

 

Melíšek                               Myslím, že to bude dneska žeň.

 

Archanděl Gabriel              A omdlela jako špalek.

 

Melíšek                               A nezaprší a nezaprší,

                                            a lidi padají jako mouchy. … A ani nezafouká.

                                            Arči, … zavolej pro doktora!

                                            Slyšíš?

 

Archanděl Gabriel              A to mám udělat jak?

bere mobil                            Vždyť tu chybí šňůra…

 

Melíšek                                A že by ti ji někdo ukrad? …

                                            Poslouchej, … Arči, nejseš ty nějak divný?

                                            Nepatříš ty k Emanovi do rodiny?

 

Archanděl Gabriel              A? …

 

Melíšek                               Koukám, ... stejně ....

                                            Víš co: tady stejně není příjem.

 

Archanděl Gabriel              Jo, odtud jen duše odcházejí.

 

Melíšek                               Tak Arči,

                                            zjisti, odkud by se mohlo volat,

                                            kde se vlní telefonní vlny.

 

Eman                                  A já jdu s ním.

 

Melíšek                               A to říkal kdo? …

 

Eman                                  No! …

 

Melíšek                               A ty zajdeš slečně pro vodu, rozumíš!

 

Eman                                  Pro vodu? Jo, …už jdu.

                                            Ale do čeho ji naberu? …

dívá se na omdlelou            Takové hezké je to…

 

Melíšek                               Co čučíš? Tos ještě neviděl ženskou?

 

Eman                                  Ale takovou hezkou …

 

Melíšek                               Stříhej, nebo tě nakopnu!

 

Eman                                  Jo, …už jdu. To je porád…

odchází pro vodu

 

Melíšek                               Děvče vstávej! Prober se, už je den!

 

Karlička                              Kde to jsem?

 

Melíšek                               Konečně.

 

Karlička                              Co konečně?

                                            Vy necudo, že vy jste mě chtěl znásilnit,

                                            připravit mne o… o… o…

                                            Připravit mi doživotní ostudu!

 

Melíšek                               Ale to snad ne!

 

Karlička                              Ale to snad jo,… nemravo!

 

Melíšek                               Ale slečno!…

 

Karlička                              Pane!

 

Melíšek                               Slečno, nechcete mi říci pár slov?…

 

Karlička                              Jak jste to uhád?

                                            Vy jste od sanitky?

 

Melíšek                               Ale ne.

 

Karlička                              Tak proč do mě pumpujete

                                            ten váš … silný vzduch? Fuj!

 

Melíšek                               Chtěl jsem vás zachránit.

 

Karlička                              A že jsem si nevšimla.

                                            Jedete po mně,… jak bych byla uzenina…

 

Melíšek                               Slečno, to si o mně myslíte?

 

Karlička                              A o kom druhém?

                                            Vždyť tu nikdo jiný není, pane.

 

Melíšek                               Slečno, aspoň vám pomohu…

 

Karlička                              Nechte si své zdvořilosti pro jiné!

 

Melíšek                               Arči, to je dobře, že jsi přišel.

                                            Pomoz té hezké slečně!

                                            Ať dělám, co dělám,

                                            vše zdá se býti zbytečné…

                                            Jsem pro ni špatný chlap, vyvrhel, erotoman,

                                             …takový, co by měl nejraději za země zmizet.

                                            ... Jsem snad nějaká plíseň?…

 

Archanděl Gabriel              Slečno, tak co byste si přála?

 

Karlička                              Podejte mi ruku, ráda bych vstala.

 

Archanděl Gabriel              Mám dojem, že vaší prosbě něco chybí…

                                            Jsou slůvka milá, jež otevírají brány…

 

Melíšek                               Omrsklá je, to je hrůza.

 

Archanděl Gabriel              Jež nezamrzí a dávají pocit slušna…

 

Melíšek                               Má smůlu, kápla na intelektuála.

 

Karlička                              Jsou to jen slova a ta ještě nikoho

                                            na nohy nepostavila.

 

Archanděl Gabriel              To byste se divila, milá slečno…

 

Melíšek                               No, a já radši pudu.

                                            Poslal jsem Emana pro vodu,

                                            a mám takové tušení: že ještě pořád míchá

                                            kyslík a vodík,… a to v špatném poměru.

 

Archanděl Gabriel              Slečno, poslouchám: jsem jedno velké ucho.

 

Karlička                              Pane, pomozte! Bouchla jsem se do ramene

                                            …a hlava mě brní.

 

Archanděl Gabriel              To bude asi vážné.

                                            Řekněte míru, upravíme délku rakve.

 

Karlička                              Nedělejte si ze mne blázny.

 

Archanděl Gabriel              Čekám jen na drobnou slušnost… z vaší strany.

                                            Na to, co nezabolí,… co nestojí ani za řeč.

 

Karlička                              Tak netrucujte. To mě tady necháte

                                            v té ušmudlané trávě? Budu křičet! …

 

Archanděl Gabriel              Jen křičte. Snad vás někdo jiný najde.

 

Karlička                              Pane, copak nemám hezké nohy?

                                            Někdo říká krásné.

 

Archanděl Gabriel              Slečno, víte, já mám radši stromy: ty jen šumí.

 

Karlička                              Že vy jste se zamiloval do kořenů? A co ženy,

                                            řekněte mi: ty pro vás nemají ty správné tvary?

 

Archanděl Gabriel              Ale ano, …ale jde o vaše nohy…

 

Karlička                              A co, co má s nimi být? Chybí jim snad něco?

 

Archanděl Gabriel              Jim snad ani ne…

 

Karlička                              Tak co?

 

Archanděl Gabriel              Nechme toho, mám tady své povinnosti.

 

Karlička                              Zdají se vám křivé?

 

Archanděl Gabriel              Víte, nejsem placen za to, abych křísil živé. 

                                            Tam v trávě leží ten, co mě více potřebuje.

 

Karlička                              To snad se mi jenom zdá!

 

Archanděl Gabriel              Dejte na mě: když tu tak měsíc vydržíte

                                            i rád se o vás postarám.

 

Karlička                              Pane, vaše srdce, to je chlad a vy, vy

                                            …a vy vypadáte:… jste jak pokažený termostat.

                                            Měl jste někdy někoho rád?

                                            Miloval jste tak, jak miloval Romeo…

                                            svou Julii,… až za hrob?

 

Archanděl Gabriel              Ale já jsem živý.

 

Karlička                              To bych neřekla.

                                            Romantika, tak ta vás neláká, že?

 

Archanděl Gabriel              Slečno, možná, že jste blízko pravdy.

                                            Však, jak jsem řek: Stačí jen

slůvko prosté…

 

Karlička                              A co narážky k mé kráse?

 

Archanděl Gabriel              Myslíte ty nohy? Víte, za život jsem viděl

                                            tolik duší, a ač jsem nemiloval…

 

Karlička                              To je mi jasné, tak se mstíte, že?

 

Archanděl Gabriel              To ne, … a odkud vy lásku znáte?

                                            Z vašich slov cítím jen něco teorie.

 

Karlička                              A vy, … vy jste jak pomník absurditě.

                                            Nemiloval, ale je mu vše jasné…

 

Archanděl Gabriel              A pak ta halda banality…

 

Karlička                              Vy toužíte po lásce, jak kocour po kočce.

 

Archanděl Gabriel              Jak to víte?

 

Karlička                              Vy jste nalezenec toužící po rodině.

 

Archanděl Gabriel              A vy chcete, abych vám uvěřil,

                                            že ve vašem srdci byla někdy vášeň? …

                                            Kde jste na to přišla, na ty věty?

                                            Ve kterých knihách, …a na které straně?…

                                            A kdo vás vyučoval teorii vášně? …

                                            Slova jsou pro vás jen lehkým vánkem,

                                            když opouštějí vaše ústa.

                                            Nezanechavše hlubší rýhy v času…

 

Karlička                              A vy…? Mě nikdo… nemá rád.

                                            Proč trápíte mě, pane?

 

Archanděl Gabriel              Já, že vás trápím?

                                            Já, že vás nemám rád? A proč bych měl?

                                            Já zažil pád!

                                            Já jsem rozhodoval!

                                            Já měl moc!

                                            Já jsem kalkuloval!

                                            Já jsem…

 

Karlička                              Tak pomozte mi, pane!

 

Archanděl Gabriel              Ne, to není to pravé.

                                            A z vašich slz cítím jen vzdor a vztek…

                                            I já jsem…

 

Karlička                              Co?

 

Archanděl Gabriel              Nic. Chci jen říct, že stále čekám.

 

Karlička                              Co jste to za člověka,

                                            …vy, kterému je vše jasné?

 

Archanděl Gabriel              Jasné?… A proč by mi mělo být

vše jasné?

 

Karlička                              Jste tvrdý jako kámen.

                                            Jste neoblomný…

 

Archanděl Gabriel              Stačí jen říct jen slůvko drobné: prosím!

 

Karlička                              Což jste nic nepochopil?

                                            Když jsem vás uviděla,

                                            cosi mne v nitru uchopilo

                                            …a stáhlo, a srdce mi zaplavilo.

                                            Cosi vzpříčilo se v mém hrdle.

                                            Cosi uvedlo v pohyb má slova:

                                            jedna se zdála lehká, a jiná zas těžká

                                            jako cent, … a jiná - už jen v srdci

utonula.

                                            Nechte mě, pane,

                                            a starejte se o mrtvé!

 

Archanděl Gabriel              To jsem netušil, že se ve vás

                                            něco hne…

 

Karlička                              Vy toho netušíte?…

 

Archanděl Gabriel              Tak podejte mi ruku!

 

Karlička                              Prosím, nechte mě být!…

 

 

 


 

MUDr. Léda

vchází na scénu

 

MUDr. Léda                       Dobrý den, jsem doktor Léda!

 

Archanděl Gabriel              Dobrý! Co vás sem doktore vede?

                                            Jdete navštívit své mrtvé či živé?

 

Dr. Léda                             To je otázka. A co slečna?

 

Archanděl Gabriel              Ta, zdá se,… že už je to dobré.

                                            Ale ona vám to sama řekne.

 

Dr. Léda                             Ano, dnes jsme tady a zítra můžeme

být támhle.

ukáže k mrtvému

Archanděl Gabriel              To bylo chytré…

 

Karlička                              Ráda vás vidím, pane doktore.

 

Dr. Léda                             Já taky. 

                                            A co vy, kde se nacházíte?

 

Karlička                              S vámi, tady.

 

Dr. Léda                             Tak si toho važte…

                                            Ač to někdy bolí,

                                            náš život je pořád milý výlet mezi lidi…

                                            A vy pane, jak že se to jmenujete?

 

Archanděl Gabriel              Říkejte mi klidně - Gabrieli.

 

Dr. Léda                             Pane Gabrieli, to je vaše příjmení či jméno?

 

Archanděl Gabriel              Příjmení.

 

Dr. Léda                             Ano. Tak pane Gabrieli, vy jste přijel sám?

 

Archanděl Gabriel              Ale ne, jsou tady někde další.

 

Dr. Léda                             Rád bych,…chtěl bych vás požádat,

                                            jestli byste nepomohli slečně do sanitky.

 

Archanděl Gabriel              To nebude problém,… ale teď momentálně

                                            nejsou lidi.

                                            Počkejte, zkusím je zavolat.

 

Dr. Léda                             Slečno, co mi to děláte?

 

Karlička                              Pane doktore, a co chcete slyšet?

 

Dr. Léda                             Proč neležíte?

 

Karlička                              Pane doktore, a to mám jen ležet

                                            a na svět se koukat skrze skleněnou

                                            baňku televize?

                                            Chci cítit, jak život klokotá.

                                            Chci to, co jiní běžně cítí.

                                            Chci zapomenout…

 

Dr. Léda                             Ale vy nemůžete!…

 

Karlička                              A proč ne? Jsem tak jiná?

 

Dr. Léda                             To závidíte tomu, co tam v trávě leží?

 

Karlička                              Možná,… snad.

                                            Jeho duše je klidná.

                                            Není těžké zemřít. Těžké je čekat,

                                            že přijde zubatá.

                                            Možná je to fráze,… však jen pro toho,

                                            co na něj nečeká.

 

Dr. Léda                             Ale vy musíte bojovat!

                                            Nevzdávat se!

 

Karlička                              A proč bych měla?

 

Dr. Léda                             Vždyť děda má vás rád, slečno Wintrová,

                                            …a jen pro vás šetří.

 

Karlička                              Stejně se příštího léta nedočkám,

                                            a vy to víte…

                                            V mých kostech bují cosi jako plíseň.

 

Archanděl Gabriel              Už jsme tady!

 

Dr. Léda                             Ano, pane Gabrieli,

                                            jsem rád, že jste přišli.

 

objevuje se Eman

Eman                                  Já nesu slečně kýbl vody.

 

Dr. Léda                             To nebude třeba.

                                            Buďte tak hodní, - pomůžete?

 

Melíšek                               Jistě. 

 

Eman                                  Hm…

 

Melíšek                               Nekecej, Emane!

Pán Bůh jako řidič

sanitky                                                                   Pomůžeš panu šoférovi.

                                            Viďte! Pomůže vám zajít pro nosítka.

                                            . …a neškleb se, nejdeš do hospody.

                                            Kam jdeš?… Do sanitky!

 

Dr. Léda                             Slečna nám tu usla.

 

Melíšek                                Usla jako nemluvně.

 

Archanděl Gabriel              Božské ticho.

 

Dr. Léda                             Božské.

 

Archanděl Gabriel              Ta když má pusu zavřenou,

                                            jakoby se rozjasnilo.

                                            A jak jste říkal to jméno, - slečna Wintrová?

 

Dr. Léda                             Ano, slečna Wintrová a…

 

Archanděl Gabriel              To je?…

 

Dr. Léda                             Vy ji znáte?

 

Archanděl Gabriel              Tak trochu.

 

Dr. Léda                             Zbledl jste… Co je vám?

                                            Není vám špatně?

 

Archanděl Gabriel              Ale, už je mi fajn.

 

Melíšek                               Komu by bylo, když přijde do styku s drakem. 

 

Archanděl Gabriel              Jen jsem si na něco vzpomněl.

 

Eman                                  Tak už jsme tady.

 

Dr. Léda                             Tiše!

 

Melíšek                               No, konečně!

 

Dr. Léda                             Pánové, vaše pláště!

Melíšek a Eman

si převrátí své                  No, tak je to dobře.

tmavé pláště                     Vidíte, jak je to jednoduché!

naruby, bílou                    Opatrně, pánové, - opatrně!…

rubovou stranou

navrch

Melíšek                               Emane, slečna není mrtvá, - ale spí.

 

Eman                                  Vidím, mám své oči.

 

Melíšek                               Tak nečum a zaber!

 

Eman                                  Přece si něco neuženu?

 

Melíšek                               A na vojně jsi byl, - ne?

 

Eman                                  Ne.

 

Melíšek                               Tak, - raz, dva tři!

 

Archanděl Gabriel              A honem s ní do sanitky,

                                            dokud spí.

 

Eman                                  Přece se nepřetrhnu!

 

Melíšek                               Nekecej a jdi!

 

Eman                                  Mám plochý nohy…!

 

Dr. Léda                             A teď, pane Gabrieli, podíváme se,

                                            co ten mrtvý.

 

Archanděl Gabriel              Pěkně si tam hoví.

 

Dr. Léda                             Ano.

                                            A co vy jste měl se slečnou Wintrovou?

                                            Vy jste se pohádali?

 

Archanděl Gabriel              Ale ne. Já myslel, že si ze mne střílí.

 

Dr. Léda                             A nestřílela?

 

Archanděl Gabriel              Nasadila všechny ženské zbraně…

 

Dr. Léda                             Jo, to se nedivím…

                                            Je to opravdu hezký kousek…

 

Archanděl Gabriel              Já netušil, že to, co podobalo se marnivosti,

                                            má cosi společné s jejím zdravím.

                                            Myslel jsem, že mě zkouší…

 

Dr. Léda                             A nezkoušela?

 

Archanděl Gabriel              Já vlastně nevím.

                                            Teď vlastně,… asi ano.

                                            Však nepochopil jsem, kam tím míří.

 

Dr. Léda                             Nejste tak trochu slepý?

 

Archanděl Gabriel              Víte, doktore,… u žen jeden nikdy neví.

 

Dr. Léda                             A co vy o tom víte?

                                            Byl jste někdy ženat?

                                            Nevšiml jsem si, že by vám zlatý kroužek

                                            zdobil ruku.

 

Archanděl Gabriel              Připadal bych si jako holub,

                                            a i kdyby se na něm diamanty leskly;

                                            …vrků, vrků!

 

Dr. Léda                             Ale proč, Gabrieli?

 

Archanděl Gabriel              Ale to je na dlouhé vyprávění.

 

Dr. Léda                             Co máte za problém?

                                            Ven s ním!

                                            Udělám vám psychoanalýzu,

                                            jakou by vám neudělal ani Freud.

 

Archanděl Gabriel              A k čemu by to bylo dobré, - co jsem cvok?

 

Dr. Léda                             Uleví se vám.

 

Archanděl Gabriel              Myslíte, jak tomu za tím křovím?

 

Dr. Léda                             Ale ne.

                                            Ten má dnes asi jiné povinnosti,

                                            třeba ho Pán Bůh soudí.

 

Archanděl Gabriel              Doktore,… a vy věříte?

 

Dr. Léda                             V co?

 

Archanděl Gabriel              No,… v tý posmrtný věci.

 

Dr. Léda                             A víte, že ani nevím.

                                            Jen někdy cítím, že bych měl

                                            a někdy zas: však víte, jak to chodí …

 

Archanděl Gabriel              Nevím.

 

Dr. Léda                             Člověk se o lecčems dočte,

                                            a také leccos vidí,

                                            …a pak se diví, jak to mohl připustit.

 

Archanděl Gabriel              Neměl byste pochybovat před

majestátem smrti!

 

Dr. Léda                             Ale lidi se budou ničit pořád dál…

                                            A budou umírat i nevinní…

                                            Má to smysl?

 

Archanděl Gabriel              Nechme toho.

 

Dr. Léda                             Ale co: víte, kolik takových jsem viděl?

 

Archanděl Gabriel              Ale ti už nikomu neublíží, ne?

 

Dr. Léda                             A taky nepomohou,… a vše je relativní.

                                            Někdy mrtví lidi spojí,

                                            a někdy zas… mohou rozpoutat i války.

 

Archanděl Gabriel              A myslíte, že mrtví jsou nebezpeční?

 

Dr. Léda                             To ne, Gabrieli.

                                            A teď je váš: tomu muži prasklo srdce.

 

Archanděl Gabriel              Doktore, a čím to je, že ten lidský sval

                                            nic nevydrží?

                                            A proč není na věčnost?

 

Dr. Léda                             A proč by měl? Vždyť přijdou další lidi

                                            v dalších generacích.

                                            A ať chceme či ne: i my jen tančíme 

                                            na hrobech těch, co tu byli před námi.

                                            A možná, …a možná je to dobré či zlé:

Ale teď jsme my na řadě, …Gabrieli.

                                            Jsme na řadě!

 

Archanděl Gabriel              Vy jste pesimista, doktore.

 

Dr. Léda                             A co mi zbývá?…

 

Archanděl Gabriel              Nechtěl byste do nebe?

                                            Nebudete-li v něco věřit,

                                            pak to bude zlé…

 

vstupuje důchodce Vída

Dr. Léda                             To je možné, Gabrieli.

                                            Á, pan Vída!

                                            Máte vnučku v nemocnici.

 

Vída                                    Co se stalo?… Dobrý den!

 

Dr. Léda                             Dobrý!

                                            Myslím, že náhlá slabost.

 

Vída                                    Už zase?

                                            Říkal jsem dceři, ať ji více hlídá a nepouští ji ven.

 

Dr. Léda                             Pane Vída, víte, jak na tom je…

 

Vída                                    Právě pro to: měla by ležet!

 

Dr. Léda                             Představte si, že by vám někdo nařídil

                                            čtyři stěny akvária,

                                            …co byste si pomyslil?

 

Vída                                    Ale ona musí ležet!

 

Dr. Léda                             Dneska ano, zítra ji propustíme.

 

Vída                                    Pane, zbývá naděje?

 

Dr. Léda                             Naděje bude, najde-li se dárce.

 

Vída                                    Tak to jsem už stokrát slyšel!…

 

Dr. Léda                             A co chcete, abych vám řek?

 

Archanděl Gabriel              Já bych…

 

Dr. Léda                             Říkal jste něco, Gabrieli?

 

Archanděl Gabriel              Ale ne: jen si tak přemýšlím.

 

Dr. Léda                             Pane Vída, když to nejde jinak,

ukáže k nebi                                                          zkuste to Tam,

                                            … třeba tam vaše prosba uspěje.

                                            Víra, to jsou zázraky.

 

Vída                                    Myslíte?…

 

Dr. Léda                             No nic, já tady končím.

                                            Jdete se mnou?

 

Archanděl Gabriel              Ne, já tady musím počkat.

 

Dr. Léda                             Vlastně, zapomněl jsem.

                                            Vy tady máte práci.

                                            Nashle!

 

Vída                                    Nashle!

 

Archanděl Gabriel              Nashle, doktore!

                                            A co vy?

 

Vída                                    Já počkám. Byl to přece kamarád,

                                            . … i když pro groš by si koleno nechat vrtat

                                            a přitom by se smál.

                                            Ale ty roky…

 

Archanděl Gabriel              Znali jste se dlouho?

 

Vída                                    Dlouho pane, - dlouho.

                                            Když nám bylo třináct,

                                            tak jsme spolu holky proháněli.

                                            Víte, …tehdy vládla ta - pruderie.

 

Archanděl Gabriel              Ale dejte pokoj: za vašich časů to nebylo 

                                            tak zlé.

 

Vída                                    Ale jako dnes!

                                            Tehdy se sex vyučoval po kapkách,

                                            …a nebyl to žádný mítink v atletice!

 

Archanděl Gabriel              No, romantika?…

 

Vída                                    Ale dejte pokoj.

 

Archanděl Gabriel              A vidíte: i přes tu pruderii, přece

                                            rodily se děti, …ne?

 

Vída                                    To máte pravdu: když se o něčem nemluví,

                                            tak to neznamená, že to není,

                                            . …a člověk není stroj.

 

Archanděl Gabriel              A vy?

 

Vída                                    Co já?

 

Archanděl Gabriel              Litoval jste někdy?

 

Vída                                    Nikdy! …I když…snad někdy, … ale to víte:

                                            manželství, to není louka rozkvetlá.

 

Archanděl Gabriel              A tady? …

 

Vída                                    Jo, nebožtík Karel? Ne, ten se neoženil:

 

Archanděl Gabriel              Měl problém?

 

Vída                                    Ale je to dávno: …někdo mu děvče odlákal.

 

Archanděl Gabriel              Pak zbývá kamarádství.

 

Vída                                    A víte, že ani nevím, …ale snad.

                                            Ale co vím: od té doby se ženským mstil

                                            tak, …že se o ně nestaral.

                                            A ne, že by nebyl zájem: napřed to byly ty,

                                            kterým ujel svateb vlak, pak rozvedené,

                                            a nakonec mu chtěly vdovy

                                            před barákem frontu stát.

 

Archanděl Gabriel              A co ten?…

 

Vída                                    Ani nevím…

 

Archanděl Gabriel              Že to byl kamarád?… A on?…

 

Vída                                    Plácal se v tom: napřed trochu,

                                            pak pití začal holdovat.  

                                            A to mu lezlo do peněz tak, že musel prodat

                                            křesla, židle, zbavit se televize,

                                            … pak prodal byt a skončil v ústavu

                                            jak opuštěný pes.

 

Archanděl Gabriel              Smutný osud, ale vybral si ho sám.

 

Vída                                    Třeba, …kdyby nebyl ten - kamarád.

                                            Kdyby neuspěl ten, co uspěl: ten by se jistě

                                            po jiné podíval.

                                            Ale víte: tehdy jsme se rvali,

                                            jako dva kozli bojovali.

                                            A víte, že jsem nelitoval?

                                            Bylo mi však smutně, když on mi před očima

                                            ztrácel šarm …a utrácel za to pití.

                                            Jako by to byl všelék, jako by se bez toho 

                                            světa bál… A pak zas šetřil. Je pravda,

                                            že i někdy půjčil, ale za to nekřesťanský

                                            peníz vymáhal.

 

Archanděl Gabriel              A to jste se nerozešli?

                                            Vždyť jste ho zradil!

 

Vída                                    A víte, že ani nevím,

                                            . …no, nevím proč!

                                            Prostě nevím.

                                            Možná, že se to dá přirovnat ku manželství...

                                            Možná, že jsem tam měl ležet já.

                                            …a on by se o svou vnučku bál…

                                            Žena mi zemřela brzy, a pak i syna si

                                            Pánbůh k sobě vzal.

                                            ... Byl tak mladý…

                                            A dneska jsme si zbyli jen já, dcera

                                            a ta malá … a zeťák,

                                            ten se nám někam zatoulal.

                                            Jedna chřadne a druhá se trápí.

                                            Je to jako bludný kruh,

                                            do něhož jste jednou vstoupil

                                            jak branou do pekla;

                                            … odkud se nevystoupí,

                                            jen, že by se zázrak stal.

                                            A víte, že jsme si ani netykali?

                                            Padesát let mu říkám - pane Hope.

                                            No nic, já už půjdu.

                                            Vy si tu poradíte.

 

Archanděl Gabriel              Tak se mějte!

 

Vída                                    Sbohem!

 

Archanděl Gabriel              Sbohem!

                                            Vždyť je to tak nespravedlivé.

                                            Měl bych,… měl bych něco udělat.

                                            Musím zatahat za konexe,

                                            …tak, jak se to dělává.

                                            Není nad čisté svědomí,

                                            …když už jsem ho musel fasovat.

                                            Ale že to bude tak těžké?…

                                            A ono se říká: Sytý hladovému neuvěří…

                                            A je to tak: dokud nejste v poušti,

                                            pak písek, to je jen pár zrnek,

                                            co vás může v botě polechtat.

                                            Tak kde jsou ti dva?

                                            Už tu měli dávno být.

                                            Sakra, tak kde jsou?

                                            Zkusím se spojit tam s těmi na nebesech,

                                            zkusím osud pozměnit.

                                            Jestli to vezme Žirandela, tak se uvidí.

                                            Uvidí, uvidí!…

                                            Melíšku!  Emane!

 

Pán Bůh                              Ale pane, ti vás neuslyší.

(jako náhodný

kolemjdoucí)

 

Archanděl Gabriel              Snad uslyší. 

 

Pán Bůh                              Ale neuslyší: ti dva, co vypadají jako jeden,

                                            sedí v hospodě,

                                            … a už mají v sobě každý tři.

 

Archanděl Gabriel              No, to vám pěkně děkuji.

 

Pán Bůh                              Není zač milý Gabrieli.

odchází

 

Archanděl Gabriel              Já ty dva přerazím!

                                            To bylo řečí,… a už zase pivo!

                                            To mi nikdo neuvěří,… neuvěří!

 

vracejí se z

 hospody

Melíšek                               Co tu řveš?!

 

Eman                                  Proč křičíš?

                                            Po třetím pivu se mi svět tak

                                            pěkně rozmázne.

 

Archanděl Gabriel              Melíšku, půjč mi ten telefon.

 

Melíšek                               Nepůjčím, a proč bych ti ho měl půjčovat?

 

Archanděl Gabriel              Jde o lidský život!

 

Melíšek                               Pracuješ snad v nemocnici?

                                            Víš o tom, že jsi funebrák?

 

Archanděl Gabriel              Půjč mi ho,… koupím!

 

Melíšek                               Koupíš láhev?

 

Archanděl Gabriel              Koupím.

 

Melíšek                               Přísaháš?

                                            Vždyť jsi říkal, že nemáš ani floka…

                                            Jak ti věřit mám?

 

Eman                                  Správně!… ty jsi ten nový - funebrák?

                                            Vždyť ty jsi ten tuhý…

                                            Fuj, jdou na mě nějaké sliny…

 

Melíšek                               Emane, ty čuně nebeské!

                                            Stříhej k záchodové míse!

                                            ... A ať tě nenapadne zmizet!!

 

Eman                                  Proč já?

                                            Já jsem sem nepřišel

                                            s kusem ledu mezi nohama…

 

Archanděl Gabriel              Tak půjčíš mi ten telefon?

 

Melíšek                               Á, půjčím,… ale!

 

Archanděl Gabriel              Co ale?

 

Melíšek                               Ale víš, jak to dneska chodí:

                                            Sliby jsou sliby, a když mají fůru slov,

                                            nikdo je už nikdy nedohoní.

 

Archanděl Gabriel              Tak co bys rád?

 

Melíšek                               No,… víš, že jsem kamarád.

                                            Dáš mi na to papír,… já papíry mám rád.

 

Archanděl Gabriel              Beze všeho: z první gáže koupím láhev.

 

Melíšek                               Teď musím uvažovat:

                                            použít výrazu láhev, a-nebo - spíše láhve?

                                            Co zdá se lepší?

 

Archanděl Gabriel              Prosím tě, podepíšu všechny tvé požadavky.

 

Melíšek                               Emane, papír!

                                            Emane, papír!

                                            Emana není…

                                            Kde je Eman?

                                            Eman zmizel…

                                            Neslyšel jsem, že by někde něco někoho

                                            či něco spláchlo.

                                            Tak asi žije: asi se neutopil

                                            v záchodové míse.

 

Eman                                  Už ho nesu, šéfe!

 

Melíšek                               Ale ten ne!

                                            Víš co, Emane: podívej se mi do té kapsy.

                                            ... Co tam vidíš?

 

Eman                                  Šéfe, tam je všechno rozmazané?

 

Melíšek                               Arči, šáhni tam po papíru.

                                            Děkuju…

                                            Tak, co tam napíšeme?

                                            Piš ty.

 

Archanděl Gabriel              A co mám psát?

 

Melíšek                               Napiš: Dlužní úpis.

                                            Napiš, že dlužíš - pánovi Melíškovi

                                            … láhev rumu, v hodnotě sto padesát.

 

Eman                                  Šéfe, to drahé.

 

Melíšek                               Ale ne: co když nám rum inflačně zdrahne…

 

Archanděl Gabriel              Melíšku, tady to máte.

 

Melíšek                               A co podpis?

                                            Správně!

                                            Na, tady máš ten přístroj;

                                            … a kam chceš volat?

 

Archanděl Gabriel              Co se staráš?

 

M. náhle přichází

Paní Marína                        Dobrý den, pánové!

 

Melíšek                               Aby to čert…

                                            Dobrý den,… přeje osádka naší šéfové!

 

Paní Marína                        Melíšku, dýchněte!… radši nedýchejte.

                                            A co vy s tím telefonem?

 

Archanděl Gabriel              Chtěl jsem volat, ale je tam stále obsazeno.

 

Paní Marína                        Ukažte! To číslo mi připadá povědomé,

                                            … a má svou délku.

                                            Že vy voláte na uvzdychanou linku?…

 

Archanděl Gabriel              Já volám k Pánu Bohu.

 

Paní Marína                        Každý má své nebe někde jinde.

                                            Ale co já s tím?

                                            Co má s vašim nebem moje konto společné?

 

Archanděl Gabriel              Ale paní, jde o lidský život!

 

Paní Marína                        Ale proč tím zatěžujete tu uvzdychanou linku?

 

Archanděl Gabriel              Jen dovolte mi paní!

                                            Pak to vysvětlím.

 

Paní Marína                        Já už dovolila, a dopadlo to špatně.

                                            No, pokud jde o lidský život,

                                            … proč bych měla říci ne.

                                            Jen si zavolejte,

                                            ale napřed, já vám to číslo odblokuju.

                                            Melíšku, jděte domů!

                                            Ale napřed toho chudáka odvezte!

                                            A vy, Emane, jak by smet.

                                            Vás dva mám přečtené, znám vás nazpaměť.

 

Melíšek                               Šéfová, vy mu to dovolíte?

 

Paní Marína                        A proč ne?

 

Melíšek                               Posledně jsem platil jako mourovatý,

                                            … a jak vy k tomu přijdete?

 

Paní Marína                        Co se staráte?

                                            Vemte, co vzít máte, a ať už vás nevidím!

 

Melíšek                               Už jdu, ... tak, co tak řvěte?…

                                            A beru si sebou i svou duši.

 

Paní Marína                        Jó, Melíšku, dnes ji máte nějako píchlou,

                                            … to bude asi tím koštětem.

                                            Tak volejte, za chvíli se vrátím.

                                            Jen doufám, že mi v té době

                                            ještě budou patřit vlastní šaty?

                                            Neupejpejte se a číslo si vytočte.

 

Archanděl Gabriel              Díky, paní.

 

Paní Marína                        Ještě neděkujte, posledně mi tam někdo praštil

                                            telefonem.

 

Archanděl Gabriel              A ano, ale já to musím zkusit.

 

Paní Marína                        Dobře: takže, ať nemusím prodat vlastní firmu!

 

Archanděl Gabriel              Jen se nebojte.

 

Paní Marína                        Tak víte co,… fajn, tak já už jdu.

odchází

 

 

Archanděl Gabriel              Haló!

                                            Ticho na konci drátu

                                            A kuš,… obsazeno.

                                            Ano, haló!

                                            Zkusím to znovu.

                                            Haló!

                                            Jen šum sfér se nese mezi nebem,

Zemí - a dráty.

                                            Jak se máte, byrokrati!

                                            Tak to zvedněte!

                                            Já vás přetrhnu jako…

                                            Haló, je tam někdo?

                                            A zase ticho.

                                            Tak už to berte!

                                            To si vypijete!

                                            Pane Bože, tam někdo musí chrápat!

                                            Haló! Vy svatí, já vám to tam spočítám!

                                            Když nechcete brát telefony, dostanete

                                            fleky na orloji a budete šlapat čas.

                                            Haló,… haló!

 

Telefon                                Ano, dovolali jste se…

(Žirandela)                          To jste vy, Archanděli?

obsazeno                             Tů, tů, tů, tů, tů…

navazuje telefonní              Nedovolali jste se do Úřadu Pána Boha,

automat                              Upozorňuji, že i za každou započatou a 

                                            nedovolanou minutu vám bude účtováno 

                                            tolik, kolik vám náš úřad vyměří.

                                            Bůh s vámi…

 

Archanděl Gabriel              Ti se, sakra, odposledka vylepšili!

 

 

vrací se M.

Paní Marína                        Tak co, měl jste úspěch?

 

Archanděl Gabriel             Ale kdepak, dopadlo to tak, jak jste řekla.

                                            Jen peníze se odkulily.

 

Paní Marína                        Tak o co jde, Arči,… že chcete k Pánu Bohu?

                                            Vy tam chcete orodovat?

 

Archanděl Gabriel              No, to je delší příběh.

 

Paní Marína                        Vy jste něco proved?

 

Archanděl Gabriel              To ne.

 

Paní Marína                        Jste si tak jistý, že si tam nahoře pomůžete?

 

Archanděl Gabriel              Nechci pomoci sobě.

 

Paní Marína                        Je to složitější?…

 

Archanděl Gabriel              Je a není; ale pro mě ano.

                                            To se už tak stává, když úhel pohledu se mění.

                                            Shora vypadá vše jinak.

 

Paní Marína                        A vám se něco podobného stalo?

 

Archanděl Gabriel              Dá se říci.

 

Paní Marína                        Máte to asi těžké,

                                            ale já vám pomoci nemohu.

                                            Zkuste to ještě jednou,

                                            … a to je tak vše,

                                            co vám mohu nabídnout.

 

Archanděl Gabriel              Zkusím, ale zdá se mi to zbytečné.

                                            Připadám si jako ten,

                                            co na zeď hází hrách;

                                            a čeká, až vyroste,

                                            … že se pak po něm… do nebe vyšplhá.

                                            Vše se mi zdá zbytečné…

 

Paní Marína                        Tak to milý pane už nežijte!…

                                            Vy jste jako mrtvý pták.

                                            Jste vůbec chlap?

 

Archanděl Gabriel              Tak asi jo,

                                            … když jsem na ženské…

 

Paní Marína                        No, to není tak jisté.

                                            Jsou ženy,

                                            které by vám mohly o tom povídat…

 

Archanděl Gabriel              Hm… Myslíte?…

                                            Jo, ale já mám to, co každý chlap.

 

Paní Marína                        A to je co?

 

Archanděl Gabriel              No, víte,… vždyť to musíte znát.

 

Paní Marína                        No, a co když… jste se dal k travestitům

                                            … a teď frajeříte akorát?

 

Archanděl Gabriel              Dejte pokoj.

                                            Připadám si jako padlý anděl,

                                            bez možnosti vstát.

                                            Je to jako by vás někdo přejel

                                            a pak za to ještě drobné vymáhal.

 

Paní Marína                        To je přesné: tak to znám.

                                            Ale vy musíte se prát!

 

Archanděl Gabriel              To se vám lehce řekne.

 

Paní Marína                        Lehce, nelehce: ale je to tak.

                                            Je to váš problém,

                                            … tak si ho řešte a nefňukejte,

                                            pokud chcete někdy dobře spát.

 

Archanděl Gabriel              Budu muset.

                                            Ještě to zkusím telefonem.

 

Paní Marína                        Tak jo, ale s citem!

                                            Vždyť víte …

 

Archanděl Gabriel              Vím.

 

Paní Marína                        Tak se tady mějte!

 

Archanděl Gabriel              Tak nashle!

 

Paní Marína                        Nashle!

A zítra se uvidíme.

                                            Doufám, že se budete tvářit lépe.

                                            Buďte chlap!

odejde

 

Archanděl Gabriel              Jo, jo, - to se to řekne.

A.G. zůstane sám                Jen jak to udělat, to vám nikdo neprozradí…

                                            Jen se snažte!

                                            Zabojujte!

                                            Zkuste hrát šachy s figurkami,

                                            co jsou těžké jako hory…

                                            Tak těžké je s byrokraty se prát.

                                            Vždyť ti vždycky zmizí mezi paragrafy.

                                            Jsou to pilné myši,

                                            a prý na nich stojí stát…

                                            Občan má však pocit samé díry,

                                            a pak vypadá jak Ementál…

                                            Tak když zavolám,

                                            tak mi praští telefonem,

                                            … vždyť to znám.

                                            Sám vím, jak se vládne mocí,

                                            … hlavně, když se může ovládat…

                                            Ale to pak přijdou i spodní proudy

                                            … a všichni se diví,… ale i vy,

                                            co jste zač?

                                            Ono vás to vsákne,

                                            … vcucne jak nenažraný had.

                                            Rozkouše, rozmělní, přežvýká…

                                            A nic vám nepomůže:

                                            někdo se vás bojí, 

                                            někdo vás jen potřebuje.

                                            A pak té radosti…

                                            když vás vidí upadat.

                                            To znám…

                                            Tak co mám udělat?

                                            Ty dvě tam sedí

                                            jak žáby na prameni…

                                            Musím se tam podívat!…

                                            Na Zem jsem letěl tak,

                                            jak se letí z funkce…

                                            Vzhůru už to ale půjde hůře,

                                            však není možno se tam nedostat.

                                            Nesmím ji v tom nechat!

                                            Musím udělat to, co jsem neudělal

                                            a napravit to, co shůry vypadalo

                                            jako malé nedorozumění…

                                            Jako drobnost.

                                            Jako když praskne pérko

                                            v hodinovém stroji…

                                            A stačilo tak málo: změnit údaj,

                                            … pozměnit barvu.

                                            To děvče musí trpět,

                                            a já neměl zájem: věnoval jsem se jen sobě

                                            a svým povinnostem…

                                            Ano, už to mám: vím, jak to udělat,

                                            jak dostat se na nebesa…

                                            Musím zemřít, musím život obětovat…

                                            Možná, že se pak znovu vrátím,

                                            … možná, že zas budu,… no …

                                            … ano, tak to udělám.

                                            Tak.

                                            Však není to lehké,

                                            … co kdybych skončil v pekle!…

                                            Však kdo nic neriskuje, tiše žije,

                                            tiše umírá.

                                            Proč neriskovat, že skončím tam dole?

                                            Přece jen tak se dá zjistit,

                                            jestli Dante nekecal…

                                            Na každém špatném je cosi dobré.

                                            Na každém dobrém cosi špatné,

                                            jen je třeba se lépe podívat,

                                            … zjistit, použít, využít, možno zneužít,

                                            či jen tak nechat vyhnít,

                                            … co srdce si přeje a žaludek přežvýká…

                                            No nic, musím to zkusit,

                                            … už vím, co mi chtěl Pán Bůh sdělit.

                                            Pochopil jsem, pochopil, - proč jsem

                                            tak hluboko pad…

                                            A zase se cítím tak lehce,

                                            zase jsem ten anděl na nebeské dráze!…

                                            Už se i vznáším…

                                            Vždyť to vím!… Vím, jak to udělat!…

                                            Zase jsem šťastný

                                            a šťasten budu, když budu umírat…

                                            Však otázkou je: jak,… a to je problém.

                                            Všechno to bolí…

                                            Jo, bolí,… a bolest nemám rád.

                                            No nic, zkusím to s rumem

                                            … a použiju z lednice chlad.

                                            Tělu neuškodí

                                            a já poletím k nebi jak nebeský pták.

                                            Ano, tak to bude:

                                            opiju se Melíškovým rumem…

                                            a lednici přidám,

                                            udělám si takovou soukromou Antarktidu…

                                            Tak sbohem!… Sbohem! 

                                            A držte mi palce, drazí,

                                            ať se octnu tam,

                                            kde jsem si to přál…

                                            A modlete se tiše,

                                            šel jsem umírat.

 

 

 

Nebe

 

 

 

Orandela                             Žirandelo!

užívá si líčení                       …Rtěnku si vybrat, aby byla k pleti…

                                            Žirandelo!

                                            …a k oblečení.

přispěchá Žirandela

Žirandela                            Ano, můj šéfe!

 

Orandela                             Tak pojď a posaď se tady.

 

Žirandela                            Jak poroučíte.

 

Orandela                             Jak to říkal náš ex, exvelitel.

                                            Říkal, že v každé z nás viděl ženu.

 

Žirandela                            No, tak nějak se choval.

                                            Stěžoval si, že ho svrbí tělo.

                                            Stepoval jako kočka po rozpálené plotně

                                            a používal pak slova,

                                            jež jsem od něj nikdy neslyšel.

 

Orandela                             A víš, od teď budeme používat - neslyšela.

 

Žirandela                            A proč?

 

Orandela                             Protože i ty jsi žena.

                                            Podívej se na sebe:

                                            máš snad postavu Gabriela?

                                            To, co mu přebývá, to nám chybí.

 

Žirandela                            Správně, a co s tím?

 

Orandela                             Nebudeš se cítit lépe ve své nové roli?

 

Žirandela                            No, my ale máme být neutrální!

 

Orandela                             Ale dej pokoj. Podívej se.

                                            Vezmeš si tu zlatou šňůrku,

                                            a zkus si ji dát kolem krku.

                                            Podívej se, jak se třpytí.

                                            Jak září v slunci.

                                            Jak ti sluší.

                                            Jak zvýrazňuje ladnost šíje.

                                            Ty tvary, co jen ženu krášlí.

 

Žirandela                            Máš pravdu, není to špatný pocit.

 

Orandela                             A takových pocitů může být více.

 

 

Žirandela                            A založíme si módní butik.

                                            A budeme mít tam haldu šatů.

 

Orandela                             A představ si, že bychom každý den

                                            chodily v jiné říze.

 

Žirandela                            Já ji vidím jako zlatou.

 

Orandela                             Já ani nevím, hlavně bych chtěla přiléhavou.

 

Žirandela                            Ano, to je ono!

                                            Takovou, co obepíná tělo.

                                            Takovou, co stáhne, ale nezabolí.

                                            Takovou, jež zdůrazňuje těla pohyb.

 

Orandela                             A boty na podpatcích…

 

Žirandela                            Jako bych je viděla.

                                            Jako bych už plula v krásných lodičkách

                                            a kličkovala mezi muži,

                                            jež ozáření krásou klopí zrak.

 

Orandela                             A ještě zlatý šperk…

 

Žirandela                            A krásné vlasy…

 

Orandela                             A vybudujeme salon krásy.

                                            Jemné masáže tam budou…

Žirandela                            A budou tam taky lázně.

 

Orandela                             A na kadeřníka nezapomeň!

 

Žirandela                            Není to nádherné?

                                            Tak povídej, povídej,

                                            … co tam ještě bude?

 

Orandela                             A pak jeden velký dlouhý supermarket.

                                            A my vyjedeme ráno v šest a skončíme s nákupy

                                            až navečer, nebo až příští den na oběd.

 

Žirandela                            To bude krásné… 

 

Hope                                    Z a k l e p á n í

 

Orandela                             Vstupte!

 

Žirandela                            Duše muže?

                                            Co sem leze?!

vejde Hope

 

Orandela                             Co sem lezete, člověče?!

 

Hope                                               Promiňte, včera jsem zemřel

                                            a ještě se nevyznám.

 

Žirandela                            To vás neomlouvá!

 

Hope                                   Ale já bych se chtěl jen popozeptat…

 

Orandela                             Můžete si podat žádost, jestli chcete.

                                            Za dveřmi najdete řadu formulářů,

                                            … a věřte, je jich tam dost.

 

Hope                                    Ale…

 

Orandela                             Neslyšel jste!

 

Žirandela                            Nezdržujte! Zdržujete nás v práci.

 

Hope                                   Já jen…

 

Žirandela                            A vyplňte blanket hůlkovým písmem!

                                            Nemíním si kazit oči.

 

Hope                                   Ale…

 

Orandela                             Tak už jděte, nebo chcete skončit v pekle?

                                            No, kde jsme to skončili?

 

Žirandela                            Nákupy,…že až druhý den na oběd…

 

Orandela                             Ano, a s plnými koši,

                                            velkými, velkými jak…

 

Žirandela                            Jak mrakodrapy?

 

za dveřmi

Archanděl Gabriel              Z a k l e p á n í

A.G. zaklepá

Orandela                             Sakra, kdo to zas ruší?

                                            Dnes se tady dveře netrhnou.

                                            Myslím, že tu duši necháme chvíli bušit,

                                            počkáme, jestli si to nerozmyslí,

                                            třeba si najde jinou zábavu.

Archanděl Gabriel              Z a k l e p á n í

A.G. zaklepá

Orandela                             Ta je nějak vytrvalá. Tak postarej se o ni.

                                            Nemám chuť se s někým vybavovat.

 

Archanděl Gabriel              Z a k l e p á n í

A.G. zaklepá

Orandela                             Tak čeho je moc, toho je příliš.

                                            Mám toho plné zuby.

 

Žirandela                            Tak co s ní?

 

 

 

Orandela                             Zazdá-li se ti její prosba nevhodná -

                                            - nabídneš jí výlet do pekla.

                                            A teď odcházím, jdu si plnit

odchází                                 své super shoping sny.

A.G. zaklepá

a vstoupí                    Archanděl Gabriel                          Z a k l e p á n í 

 

Žirandela                            Tak vstupte!

                                            To jste?…

 

Archanděl Gabriel              Ano, Žirandelo, to jsem…

 

Žirandela                            To jste vy, co nám do dveří buší?

 

Archanděl Gabriel              Ty mě nepoznáváš?

 

Žirandela                            Vyplňte si formulář,

                                            … a za dveřmi, jako každý jiný!

 

Archanděl Gabriel              Proč?

 

Žirandela                            Chcete-li s naším úřadem mluvit,

                                            vypíšete dopodrobna čeho se vaše návštěva

                                            bude u nás týkat a to další.

 

Archanděl Gabriel              Co další?

 

Žirandela                            Co se vám v hlavě honí a úřad vyžaduje.

                                            A teď zavřete ty dveře!

 

Archanděl Gabriel              Tak Žirandelo, co se stalo?

 

Žirandela                            Ano, ale zvenčí!

 

Archanděl Gabriel              Žirandelo!

 

Žirandela                            Jděte, nebo vám nezaručím,

                                            že neskončíte v pekle.

 

Archanděl Gabriel              To by se mi stalo?

 

Žirandela                            Stalo.

 

Archanděl Gabriel              Když stalo, tak stalo.

 

Žirandela                            Tak už jděte!

 

Hope                                               Z a k l e p á n í

Hope vstoupí

a A.G. se rozmýšlí,

jestli odejít

Žirandela                            Vstupte!

                                            To jste zase vy?!

                                            Co vy chcete?

Hope                                  Já jen, jestli… mám tam upřesnit,

                                            jak dlouho jsem se spalničkami ležel?

 

 

Žirandela                            Ale ano, a teď jděte!

Hope a A.G.

odejdou za dveře

 

Do místnosti vstoupí

Orandela, vidí že

Žirandela je nesvá

 

Orandela                             Žirandelo, co se stalo?

 

Žirandela                            Ale přišel sem…

 

Orandela                             Kdo?

 

Žirandela                            Tomu neuvěříte, byl tu Arči.

 

Orandela                             Co tu dělal ten padlý pták?

 

Žirandela                            Šel si vypsat formulář.

 

Orandela                             To je dobře.

                                            Ale proč je tady, co má zalubem?

 

Žirandela                            To ještě nevím, ale…

 

Orandela                             Třeba jde po mé funkci.

                                            Třeba se rozhod, že mě z křesla vyhodí.

 

Žirandela                            Ale vypadal celkem dobře,… jako chlap.

 

Orandela                             Co tu může chtít?

                                            Ten je schopen vymyslet jen něco nekalého

                                            akorát. Musíme si dát pozor.

 

Žirandela                            Vy ho chcete šoupnout na Zem?

 

Orandela                             To právě ještě nevím…

                                            Víš co, půjdu vedle.

                                            Uvidíme, co nám ptáček zazpívá.

O. odejde z místnosti

 

 

Hope                                               Z a k l e p á n í

Hope zaklepe

a vstoupí

 

Žirandela                            Tak to jste zase vy?

 

Hope                                 Ano, můj anděli.

 

Žirandela                            Tak ukažte, jak jste se pochlapil.

                                            A zase chyba!

                                            Chybí vám, kde jste se celý život pracoval,

                                            a ta gramatika!

 

Hope                                  Ano, já to opravím.

 

Žirandela                            Ano, a doufám, že rád?

                                            A jestli vás ještě jednou vyhodím…

 

Hope                                    Jsem si jist, že budete spokojená.

Hope se uklání

a couvá ke dveřím

 

 

A.G. chce vstoupit    

Archanděl Gabriel                          Z a k l e p á n í

 

Ž. k Hopemu              

 Žirandela                            Tak už vypadněte!

 

Hope                                  Už běžím!

 

Žirandela                            Vstupte!

 

A.G. se míjí s 

Hopem

ve dveřích

 

Archanděl Gabriel              Ano, už jsem tady!

                                            Žirandelko mám vše, tak jak sis to přála.

                                            Nesu ti ten papír.

 

Žirandela                            Ukažte, co tam všechno máte!

                                            A víte, že klamání úřadu je drahé?

                                            Doufám, že tam bude celá pravda.

                                            Ti co lhali, nedopadli příliš dobře!

Ukáže směrem                     V pekle plnili pak kamna.

 k podlaze

 

 

Archanděl Gabriel              Ne, o tom jsem neslyšel. Je to pravda?

 

Žirandela                            Ale slyšeli jiní.

 

Archanděl Gabriel              Snad ti malí, ti velcí mají přece od přírody

                                            neprůstřelné vesty. Za peníze v ráji dům.

 

Žirandela                            Tak se podívejme, co tam máme.

/šeptem/                               Vy chcete spáchat dobročinný čin

A.G. vyplnil dotazník           a zároveň zločin: padělat údaje

pravdivě                               v Knize života a smrti?

                                            Proč chcete změnit život jedné duše?…

                                            Vy chcete zabránit tomu, co by mělo přijít?

                                            Vy chcete zrušit to, co světu dává osud?

                                            Jednomu k spaní mostní pilíř, dalšímu vilu.

                                            a o tom dalším ani nemluvím…,

                                            Nespravedlnost má svou harmonii.

                                            ... A ta se přece nemění!…

 

 

 

Archanděl Gabriel              Ale co když má talent či se vypracuje?

A.G se snaží                       je mladá, krásná.

Žirandelu obměkčit

 

Žirandela                            Arči, že vy jste se zamiloval?

                                             

 

Archanděl Gabriel              Ale ne!

 

Žirandela                            Tak co?

 

Archanděl Gabriel              Co? Chci jen napravit to, co jsem kdysi zanedbal

                                            ve své funkci.

                                            Já vás miloval.

 

Žirandela                            Také čtu, že se vám stýská?

                                            A pak ta milá slova: hezká, milá, příjemná

                                            Tom mám být já?

 

Žirandela šeptem              S tou vaší prosbou je to těžké

                                           Sama jsem zde pod dohledem.

                                            Zkuste vypsat ještě jeden formulář.

                                            Pro dobro trochu zalhat,

                                            co se týká budoucnosti

                                            A teď vypadněte!

Hope vše slyší

za dveřmi                  

 

Hope                                              Z a k l e p á n í

 

A.G. odchází, míjí

se s Hopem ve

dveřích

Žirandela                            Ano, vstupte!

Vstoupí Hope

                                            Tak to máte? 

 

Hope                                 Ano, anděli.

 

Žirandela                            Jak že se to jmenujete?

 

Hope                                  Hope.

 

Žirandela                            Ano, Hope.

                                            Ano.

                                            Tak pane Hope, můžete si vzít ten papír zpět.

                                            Vy tady žádáte našeho Pána o audienci,

                                            však asi jste se splet.

                                            To není ten správný,

                                            … musíte použít blanket 2000. 6/Bé.

Hope                                    Ano, ano. To máte pravdu.

Opravdu

příště šáhnu o

přihrádku dál.

                                            Pravdou je, že to bylo ale těsně.

 

Žirandela                            Neříkejte?

                                            Jak to tam znám, tak ten váš kousek,

                                            je jen kouskem minimálně o regál.

                                            Jděte, jděte, jděte! Kšc!

Hope vycouvá

z místnosti

 

Přede dveřmi úřadu

A.G. vyplňuje             

 

Archanděl Gabriel                Á, pan Hope!

formulář

 

Hope                                   Ó ano, a vy jste ten funebrák,

                                            co mne včera přišel nést,

                                            však neodnes.

 

Archanděl Gabriel              Asi tak.

 

Hope                                 A co vy tady?

 

Archanděl Gabriel              Zmrzl jsem vedle vás.

 

Hope                                  To se dneska dějí věci,

                                            Já nestačím se divit.

                                            V létě mrznou funebráci.

                                            aby se člověk bál.

 

Hope vypisuje                     Ale dobře, že vás vidím: jak se píše?…

formuláře                             Je to tvrdé či měkké I?

                                            Víte, já tady mám problémy s pravopisem.

                                            Je to drak stohlavý,

                                            když mu hlavu jednu utnu,

                                            dalších tucet se vyjeví.

 

Archanděl Gabriel              To se nedivím.

                                            Však znám i horší věci.

 

Hope                                   Máte problém v matematice?

                                            ... Ale vám se něco stalo, že?

                                            Jste takový bledý.

                                            Předtím z vás sršely i jiskry,

                                            a teď ani plamínek nezadoutná…

                                            Jste jako vyměněný.

 

Archanděl Gabriel              Ale to se vám jen zdá.

A.G. se pouští

do vyplňování

formuláře          

 

Hope                                    Ale nezdá: já rád pozoroval lidi,

                                            odhadoval, kdo si o kom co myslí.

                                            A vy jste jak přešlý mrazem.

                                            Jste jak odkojený sněhulákem.

                                            Kdo vám co udělal?

                                            ... A že se ptám.

                                            Ale nesmíte být smutný, tady čas není pán.

                                            Kdo vstoupil – na věčnost tu zůstává.

 

Archanděl Gabriel              Máte pravdu, já se užírám.

 

Hope                                 Vidíte! A stačí se jen podívat.

                                          Tak nebuďte smutný, vždyť jste v nebi!

 

Archanděl Gabriel              Já to tady znám.

 

Hope                                  A copak, vy jste tady byl někdy dříve?

 

Archanděl Gabriel              Byl.

 

Hope                                               A neříkejte! Že vy jste už jednou prošel smrtí

                                            třeba z nemocnice?

 

Archanděl Gabriel              Ale to ne.

 

Hope                                   A doktoři vás pak šupem hnali na zem,

                                            aby nepřišli o prémie.

                                            Tak dobře, nechme toho.

                                            Ale vy jste tak bledý.

 

Archanděl Gabriel              Ale vždyť je to jedno.

 

Hope                                    Jedno, nejedno…, jedno to není.

                                            Jste snad chromý?

                                            Nejste. Tak se vzchopte!

                                            A vyplňte ten papír.

 

Archanděl Gabriel              Ten paskvil?

 

Hope                                    Zkuste se přizpůsobit.

                                           ... Máte pravdu: Člověk se musí vzchopit,

                                            zabojovat.

                                            Za svou pravdou stát.

                                            Být majákem k cestě ke hvězdám.

 

Archanděl Gabriel              A co pád?

 

Hope                                  Ten vás přece nesmí zlomit!

 

Archanděl Gabriel              To se vám to povídá.

                                            Ale když jdete dlouho

                                            přes mantinely a zdi,

                                            tak věřte, že narazíte jednou na tu poslední.

 

Hope                                    To si myslíte?

                                            Vy jste jako živá mrtvola.

                                            Nesmíte si to tak brát.

 

Archanděl Gabriel              No, to si myslím: kdo se tam hádat má.

                                            Ten úřad je jak pevnost,

                                            obklopená horama.

 

Hope                                   To myslíte toho anděla?

 

Archanděl Gabriel              Anděla?

 

Hope                                   Správně! Bojujte!

                                            Vezměte svůj osud z cizích rukou

                                            a já vám pomohu.

 

Archanděl Gabriel              Jste laskav, pane.

A.G. sklesle                        Jak že se to jmenujete?

 

Hope                                  Ale vždyť my se známe!

 

Archanděl Gabriel              Už si vzpomínám: vy jste Hope,

                                            ten mrtvý.

 

Hope                                  Správně, a vy ten funebrák.

 

Archanděl Gabriel              Jak mi chcete pomoci?

                                            Vy si myslíte, že je to tak jednoduché,

                                            lechtat úředního šimla pod krkem

                                            a čekat, že zařehtá, 

                                            Nebo že snad zlatá vejce ponese!

                                            To byste se načekal.

                                            Koko - dák!

 

Hope                                    Vy si řeknete,

                                            a já pro vás, co budete chtít, vše udělám.

 

Archanděl Gabriel              Jste tak velkorysý.

                                            Tam vedle, za těmi dveřmi, žádal jsem o pomoc.

                                            A zatím, dostal jsem jen další lekci,

                                            jak se chovat k formuláři…

                                            A ona zatím někde umírá.

 

Hope                                   Kdo? Vaše žena?

 

Archanděl Gabriel              Ne, má žena to není.

 

Hope                                  Tak je to někdo, kdo k vám patří do rodiny?

 

Archanděl Gabriel              Ne.

 

Hope                                  Tak, co je vám po ní?

                                            Je to snad vaše milenka?

 

Archanděl Gabriel              Ne, je to horší.

 

Hope                                   Co může být horší?

 

Archanděl Gabriel              Horšího horší je, když vás trápí svědomí,

                                            ten prevít.

 

Hope                                               Že vy jste jí něco udělal?

 

Archanděl Gabriel              Ale ne,… spíše naopak.

 

Hope                                   Ale, ale,… tak povídejte! To mě zajímá!

 

Archanděl Gabriel              Nevím, na co narážíte!…

                                            ... A